Бизнес Финанси

Мога ли да взема кредит и да не го върна?

Мога ли да взема кредит

На практика не може да се изтегли кредит и да не бъде върнат и тази публикация ще обясни какви са основните категории кредити, къде се съхранява информация за това дали се погасяват и какво се случва с непогасените финансови задължения.

Най-точна представа за това дали едно лице има неплатени заеми се получава от справка в Централен кредитен регистър. Това е електронна база данни към Българска Национална Банка, където се пазят данните за настоящето състояние на потребителя и неговата кредитна история пет години назад. В ЦКР  може да се провери дали едно лице е теглило кредити не само от банки, но и от кредитни компании и лизингови организации. Проверката е прието да се нарича „справка за кредитна задлъжнялост“. Тя съдържа точна информация за заемите, в коя група са и как са погасявани. Съществуват условно четири вида:

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕТЕ КРЕДИТ

-Редовни заеми. В групата влизат заемите, при които всичко по погасяването е отразено за нормално. Главницата и лихвите се погасяват навреме (или със забавяне до 30 дни, когато е случайно).

– Под наблюдение. Такива са заемите, при които има забавяния на вноските по главницата или лихвите в интервала от 31 до 90 дни. За да попадне един кредит в тази категория, неспазванията на клаузите по споразумението за кредит, трябва да са не много съществени. Смята се, че при такива забавяния клиентът може би има проблеми във финансово отношение.

– Необслужван заем. За такъв се приема заема с насъбрани просрочия по главницата или лихвите за период от 91 до 180 дни. В този случай се отчитат големи нарушения в погасяването и кредиторите считат, че клиентът е в нестабилно икономическо положение, което поставя в риск изплащането на кредита.

– Загуба. За такива случаи се говори, когато има нарушения, касаещи просрочия за повече от 180 дни. Тук вече става дума за „съдебни кредити“, които се превръщат в обект на съдебно дело срещу клиента. Прието е да се заяви, че потребителя е в ситуация на несъстоятелност.

 

ВИЖТЕ НАЙ-ИЗГОДНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК :

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕТЕ КРЕДИТ

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

  • Има ли давност при необслужван кредит
  • Как да погася няколко бързи кредита
  • процедура по предсрочно изискуем кредит
  • Не ми дават кредит  – какво да направя?
  • Последствия при неплащане на кредит от  Англия
  • Не мога да си плащам ипотеката! Какво да направя?

Подобни публикации

Защо да наемем застрахователен адвокат?

teoseo

Качественият сън гарантира здравето

teoseo

Защо да рекламирате в Интернет?

admin