Полезно

Конфликтите на работното място – вредни ли са за бизнеса

 

Автор Виктор Врански

Виктор Врански е сертифициран коуч от ICF (Международната Коучинг Федерация) с квалификация PCC (Professional Certified Coach). Притежава дългогодишен опит на ръководни позиции в големи международни компании. Управител е на фирма Вижън Т ЕООД, която е специализирана във вътрешно-организационни тренинги и коучинг за мениджъри и служители. 

Там където работят хора винаги има вероятност за възникване на конфликти между тях. Те могат да бъдат от най-различно естество като спорове по изпълнение на работни задачи, междуличностни различия, разминаване на мнения по даден въпрос и т.н. Конфликтите на работното място са неизбежни – няма фирма, в която да не възникват такива. И тук един от най-важните въпроси свързани с тях е:

Вредни ли са конфликтите за бизнеса?

Широко разпространено мнение е, че конфликтите са контрапродуктивни, защото разделят хората. Това е в сила за деструктивните конфликти. При тях хората изпадат в остро противопоставяне и взаимни обвинения. Този тип конфликти са вредни за бизнеса, защото те водят до дистанциране между отделни хората или екипи. В резултат на това те влагат значителна енергия да се борят помежду си, вместо да изпълняват работните си задачи. 

Съществува и друг вид конфликти – конструктивни. Те са полезни за бизнеса, колкото и странно да звучи това. Особеността на конструктивните конфликти е, че страните в тях, които имат различни мнения по даден въпрос са мотивирани за намиране на най-доброто решение, а не върху своето его и стремежа да докажат на всяка, цена че те са прави. При тези конфликти, хората са отворени към диалог с другата страна и съвместно намиране на правилното решение. При това двете страни застават на едната страна, а проблема на другата. Много често при решаване на конструктивни конфликти, двете страни стигат заедно до решение, което е различно от техните индивидуални позиции, но включва елементи от тях. Резултатът от конструктивните конфликти е, че се намира най-доброто решение, което никоя от страните не оспорва, защото то е продукт на съвместните им усилия. Това носи важни ползи и за фирмата, защото участниците в конфликта са разрешили проблем, който е оказвал негативно влияние върху работата на бизнеса. 

Нека да разгледаме следния пример – между служители от два отдела възниква конфликт свързан с обмена на информация, която те трябва да си подават при изпълнение на конкретни работни задачи. Единият казва, че получава със закъснение необходимите данни от колегата си. Другият смята, че тези закъснения са вследствие на това, че колегата му не го информира своевременно точно какви данни ще са му нужни и той не успява да изготви навреме съответните таблици с тях. За решаване на конфликта двама провеждат разговор, в който се обединяват за това, че трябва да намерят работещо решение за своевременен обмен на необходимата информация. Всеки излага своята гледна точка по въпроса. След това двамата обсъждат възможни варианти за решения и стигат до извода, че най-добрият е да се разработи процедура за заявяване и подаване на данни, която да следват в процеса на обмен на информация. След това се разбират, че всеки от тях ще разпише конкретни части от процедурата. След седмица се срещат, за да обсъдят разписаната процедура. Правят някои допълнителни редакции по текстовете, с което я привеждат в завършен вид и от следващата седмица започват да я прилагат. В резултат на това от този момент нататък те обменят своевременно информацията помежду си, без затруднения и забавяния. 

Но какво би станало, ако в горния конфликт всеки се беше фокусирал върху своето искане и нямаше съвместен диалог и добра воля за решаване на проблема? Тогава този конфликт би се превърнал в деструктивен и респективно вреден за бизнеса. 

Доколко един конфликт се развива като конструктивен или деструктивен, зависи от взаимоотношенията на страните в него. Ако те загърбят егото си и стремежа да покажат на всяка цена, че те са правите, а другата страна греши, този конфликт се решава ефективно и носи позитиви на бизнеса. В противен случай конфликтът се задълбочава и води до негативни последици както за страните в него, така и за фирмата.

Подобни публикации

Билки при висок холестерол

desito

8 основни съвета за правене на снимки на обществени места

king content

Най-странните неща, които са намирани в човек

admin