Бизнес

Каква е процедурата за регистрация на марка в патентното ведомство?

Едва ли има човек, който да не е чувал за търговска марка. Питате ли се обаче как този бранд се появява на пазара, утвърждава се и става лесен за разпознаване от потребителите.? Процеса е доста дълъг и свързан не само с маркетингово проучване, а също така и с редица фактори, които имат съществен принос за това да се подготви целия пакт с необходими документи, които средна да бъдат приложени при регистрация на марка в патентното ведомство. Съществуват няколко варианта търговски марки. Самото регистриране има своите преимущества за притежателите,  които могат да боравят така, че да извлекат максимални финансови ползи и да популяризират бранда.

Какво представлява търговската марка?

Желателно е да се регистрира търговска марка, тъй като това предоставя на собствениците правна защита. В случай, че имате фирмено лого, някакъв знак, който да разпознават клиентите ви сред останалите стоки, продукти и услуги то имайте предвид, че е желателно да се направи съответната регистрация в патентното ведомство. Няколко са причините, поради които не бранда е нерегистриран. Касае се например за процес на регистриране или пък получен отказ поради различни изложение от патентното ведомство доводи.

Добре е да знаете, че има възможност бранда да бъде регистриран на територията на страната или пък да бъде международна т.е. да  проведена процедура с подаване на заявка в Европейското патентно ведомство.

Според нашето законодателство марките се делят на:

 • Търговска;
 • Сертификати;
 • Колективна.

Всеки вид си има своите специфики и с отнася до прилагането на съответното право на защита, съобразно особеностите на продуктите. Има значение на колко човека или търговски дружества е собственост марката както и дали продуктите и стоките покриват основни стандарти за качество, метод на производство, произход на вложените материали и други. Точно поради това може да разчитате на съответната регистрация, която да ви даде права над бранда ви според неговото предназначение.

Как се извършва регистрацията?

За да улесни процедурата по регистрация на търговски бранд е най-добре да се възползвате от услугите на консултанти. Това със сигурност щ ви помогне много, когато се касае именно за осигуряване на бързина, спазване на изискванията, намаляване на разходите.

Освен това консултантите могат да ви дадат и правилни насоки относно това да изберете подходящо лого или визия на бранда, който да не се припокрива с други, да е лесно откриваем и запомнящ се от клиентите. Варианти, които се предпочитат като форма на изразеност са:

 • Словосъчетания;
 • Текст, който има конкретно послание;
 • Абревиатура;
 • Геометрична фигура;
 • Рисунка;
 • Лозунг;
 • Някакво цифрово изражение и други.

Освен това напоследък се забелязва и интерес към звуковите търговски марки, които имат изключително благоприятно въздействие върху сетивата ни. Ето, че си струва да подходите рационално и да се възползвате от онези аспекти и предложения, които имат съществено отношение към това да изберете консултантска услуга, която реално ви спестява доста време, усилия както и излишни разходи, които са свързани с регистрацията. Вижте повече по темата тук

Етапи

Много важно се оказва изпълнението на процедурите, които са заложени в законовите нормативни актове, които се отнасят до регистриране на интелектуална собственост. По отношение на търговските марки е необходимо да се вземат под внимание следните етапи:

 • Проучване за това дали бранда, който желаете да защитите всъщност е свободен;
 • Изготвяне на заявка, в която присъстват всички необходими реквизити;
 • Териториален обхват на марката;
 • Вид, дизайн, изражение, послание, което изразява и желаете да предадете на потенциалните ви клиенти;
 • Тарифи на годишна база, които следва да се заплащат в установените срокове и други.

И всичко това е ангажимент на консултанта, който ще изберете. На практика си спестявате доста неволи и грешки, които могат да бъдат допуснати както в хода на регистрацията така и при наблюдение, което е съществена част от управлението на търговски брандове. Вижте повече и в този блог.

 

Подобни публикации

ТОП сайтове с реални намаления за Black Friday & Weekend в България

admin

Централната банка на Европа намалява своите кредитни стандарти, за да предотврати кредитна криза

admin

Базови оператори

admin