Култура

История на изкуството

Докато на Изток- в предна Азия и северна Африка- още през 4 х.пр.хр. се пораждат и разцъфтяват големите огнища на човешката култура,Европа далеч от този стадий на развитие.Единствено районите,в които се развива цивилизация,са о.Крит,островите от  Егейско море и Гърция.Причините за появяването на древната култура тук трябва да се търсят в благоприятните географски условия- морето свързвало народите,населяващи тези земи,с народите от Древния Изток.

Най-важен център е о.Крит.Омир в Илиада и Одисея говори за критският цар Минос и тази култура носи неговото име-минойска.Впоследствие името минойска се запазва само за един дял от тази култура,а цялата култура се нарича егейска.

Изкуството на остров Крит достига голям разцвет.То се различава по стил от Египетското и Асиро-вавилонското и отразява съвсем друг светоглед- по-близък до живият човек.Устройват си борби с бикове,игри и танци,които изобразяват върху различни предмети.В поведението им личи непринудена свобода.

Отличителна черта на Критското изкуство е силно подчертаното зрително възпроизвеждане на действителността.Тази способност на Древно критските художници се вижда в скулптурните релефи,в които са изобразени различни сцени от живота на царя- тържествени процеси , в които участват полуголи жени,юноши,които носят някакъв съд, борци се борят с разярени бикове и т.н.Отразен и подводният свят- водорасли и крилати риби.Критските художници пресъздават само това което виждат, и което ги заобиколя.В областта на живописта показват голям усет към баграта и линията.В тяхното изкуство преобладава светлият колорит и обичайните техни цветове са розово червеното,зелено,сиво и жълто.Линията е игрива,волна-отражение на свободният живот на критиняни.

Керамиката в о.Крит също била силно развита.Прекрасните керамични вази се търсели от Египетските и други древно-източни пазари.Те имат различни форми и някои от тях са с удивително тънки стени.Най-старите вази от 2 х. Пр. ха Са обагрени с два цвята,украсени със свободно композирани мотиви от цветя,линии,подчинени на някакъв ритам.Много вази са украсени с нарциси,ириси и други цветя.Морските миди,октоподи и други геометрично линеални мотиви са изобразени върху керамичните съдове в богата многоцветна гама,в което черният,бледожълтият и охрово жълтият цвят са раздвижени в различни вариации на червеното.

През втората половина на 2 х.пр.хр. Критското изкуство е в своят цъфтеж.Този период също се нарича късно минойски.Той обаче не продължава много.Крит е нападнат от чужди народи и това спира развитието на изкуството.От периодат на разцвет са открити стенописи от дворците в Кнос и  Фест.В еди от стенописите е изобразен млад мъж сред кринове и с корона също от кринове,между които са втъкнати пера.Под шапката се подава дълга къдрава коса,която е легнала на лявото му рамо.Лявата ръка е просната назад,а дясната е сложена на гърдите му.Лицето е в профил,а окото в фас.Това изображение носи белезите на реалистичното виждане,без стилизация на линии и форми,присъщо на Египетската и на другите древни източни култури.Ценни са постиженията на живописта по саркофази,в някои от които са изписани цели сюжети от религиозни обичаи и обреди на критяните.

    Приложното изкуство в о.Крит достига голям разцвет.Намерените във Вафио две златни канчета показва голямото умение на критските златари да изучават метала и да създават с помощта на чукчето и златната пластинка цели сцени- в едното лов на диви бикове, а в другото-цени от живота на питомни бикове.В тези изображения на животни и хора личи вярното наблюдателно око.Тук линията е свободна и жива,лишена от опростяване и строгата стилизация в Египетските изображения.Като се има впредвит , че това е чукан метал,а не живопис или графична рисунка,трябва да се признае наистина голямото майсторство на критските художници.

Наред с Критската култура се развива и така нареченото микенско изкуство,чиито центрове се намират на континента в днешна Гърция-Микена и Тиринт в Пелопонес, и Беотия.

Създателите на микенската култура и изкуство са героите от Одисея и Илиада на Омир-ахейците.

Микенската култура която се развивала едновременно с Критската, не могла да избегне нейното влияние.Тя обаче не достигнала  нейното ниво.Тук се заражда класата на военните ръководители и богатствата остават в техни ръце.Това ги кара да строят дворците с крепостни стени от големи неравни каменни блокове.Създава се така нареченият циклопски строеж.В гробниците си откриват множество златни съдове,маски от златни листове и други предмети,слагани при тялото на умрелият вожд.Украсата на тези съдове прилича на критската,но с известни разлики:особено разпространен е геометричният орнамент,главно спиралата.

Микенската живопис се различава от Критската по липсата на елегантност в линията и колорита.Изображенията на хора са построени със строго установена ритмика на движения на позите.Керамиката прилича на Критската.

Няма много значителна микенска скулптора.Релефни изображения по стените са груби и представляват ловни или военни сцени.Такава е скулптурата на стария микенски период.От средният период до нас са достигнали двата лъва,застанали на двете страни на една колона на известната врата от Микенският дворец.Скулпторът е показал голямо майсторство при ваенето на лъвовете.Колоната е символично изображение на бога Титан.Това изображение по концепция  се приближава повече до древно източните изображения,отколкото до Критските.

Подобни публикации

Златната орфическа книга, създадена преди 2500 години

admin

Науката доказа, че вярата променя генетичния код на тялото и лекува

admin

Цивилизацията на траките

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .