Култура

История на изкуството

Докато на Изток- в предна Азия и северна Африка- още през 4 х.пр.хр. се пораждат и разцъфтяват големите огнища на човешката култура,Европа далеч от този стадий на развитие.Единствено районите,в които се развива цивилизация,са о.Крит,островите от  Егейско море и Гърция.Причините за появяването на древната култура тук трябва да се търсят в благоприятните географски условия- морето свързвало народите,населяващи тези земи,с народите от Древния Изток.

Най-важен център е о.Крит.Омир в Илиада и Одисея говори за критският цар Минос и тази култура носи неговото име-минойска.Впоследствие името минойска се запазва само за един дял от тази култура,а цялата култура се нарича егейска.

Изкуството на остров Крит достига голям разцвет.То се различава по стил от Египетското и Асиро-вавилонското и отразява съвсем друг светоглед- по-близък до живият човек.Устройват си борби с бикове,игри и танци,които изобразяват върху различни предмети.В поведението им личи непринудена свобода.

Отличителна черта на Критското изкуство е силно подчертаното зрително възпроизвеждане на действителността.Тази способност на Древно критските художници се вижда в скулптурните релефи,в които са изобразени различни сцени от живота на царя- тържествени процеси , в които участват полуголи жени,юноши,които носят някакъв съд, борци се борят с разярени бикове и т.н.Отразен и подводният свят- водорасли и крилати риби.Критските художници пресъздават само това което виждат, и което ги заобиколя.В областта на живописта показват голям усет към баграта и линията.В тяхното изкуство преобладава светлият колорит и обичайните техни цветове са розово червеното,зелено,сиво и жълто.Линията е игрива,волна-отражение на свободният живот на критиняни.

Керамиката в о.Крит също била силно развита.Прекрасните керамични вази се търсели от Египетските и други древно-източни пазари.Те имат различни форми и някои от тях са с удивително тънки стени.Най-старите вази от 2 х. Пр. ха Са обагрени с два цвята,украсени със свободно композирани мотиви от цветя,линии,подчинени на някакъв ритам.Много вази са украсени с нарциси,ириси и други цветя.Морските миди,октоподи и други геометрично линеални мотиви са изобразени върху керамичните съдове в богата многоцветна гама,в което черният,бледожълтият и охрово жълтият цвят са раздвижени в различни вариации на червеното.

През втората половина на 2 х.пр.хр. Критското изкуство е в своят цъфтеж.Този период също се нарича късно минойски.Той обаче не продължава много.Крит е нападнат от чужди народи и това спира развитието на изкуството.От периодат на разцвет са открити стенописи от дворците в Кнос и  Фест.В еди от стенописите е изобразен млад мъж сред кринове и с корона също от кринове,между които са втъкнати пера.Под шапката се подава дълга къдрава коса,която е легнала на лявото му рамо.Лявата ръка е просната назад,а дясната е сложена на гърдите му.Лицето е в профил,а окото в фас.Това изображение носи белезите на реалистичното виждане,без стилизация на линии и форми,присъщо на Египетската и на другите древни източни култури.Ценни са постиженията на живописта по саркофази,в някои от които са изписани цели сюжети от религиозни обичаи и обреди на критяните.

    Приложното изкуство в о.Крит достига голям разцвет.Намерените във Вафио две златни канчета показва голямото умение на критските златари да изучават метала и да създават с помощта на чукчето и златната пластинка цели сцени- в едното лов на диви бикове, а в другото-цени от живота на питомни бикове.В тези изображения на животни и хора личи вярното наблюдателно око.Тук линията е свободна и жива,лишена от опростяване и строгата стилизация в Египетските изображения.Като се има впредвит , че това е чукан метал,а не живопис или графична рисунка,трябва да се признае наистина голямото майсторство на критските художници.

Наред с Критската култура се развива и така нареченото микенско изкуство,чиито центрове се намират на континента в днешна Гърция-Микена и Тиринт в Пелопонес, и Беотия.

Създателите на микенската култура и изкуство са героите от Одисея и Илиада на Омир-ахейците.

Микенската култура която се развивала едновременно с Критската, не могла да избегне нейното влияние.Тя обаче не достигнала  нейното ниво.Тук се заражда класата на военните ръководители и богатствата остават в техни ръце.Това ги кара да строят дворците с крепостни стени от големи неравни каменни блокове.Създава се така нареченият циклопски строеж.В гробниците си откриват множество златни съдове,маски от златни листове и други предмети,слагани при тялото на умрелият вожд.Украсата на тези съдове прилича на критската,но с известни разлики:особено разпространен е геометричният орнамент,главно спиралата.

Микенската живопис се различава от Критската по липсата на елегантност в линията и колорита.Изображенията на хора са построени със строго установена ритмика на движения на позите.Керамиката прилича на Критската.

Няма много значителна микенска скулптора.Релефни изображения по стените са груби и представляват ловни или военни сцени.Такава е скулптурата на стария микенски период.От средният период до нас са достигнали двата лъва,застанали на двете страни на една колона на известната врата от Микенският дворец.Скулпторът е показал голямо майсторство при ваенето на лъвовете.Колоната е символично изображение на бога Титан.Това изображение по концепция  се приближава повече до древно източните изображения,отколкото до Критските.

Подобни публикации

СЦЕНА-ПОРТАЛ ВИА ПРЕДСТАВЯ СПЕКТАКЪЛА “СТОЙНОСТТА НА ЖИВОТА”

admin1

Творческите занимания развиват важни умения при децата

admin

ВИА Театър, НАТФИЗ и WMO отбелязват Световен ден на Пантомимата и 100 години от рождението на Марсел Марсо

admin1