Полезно

Психологически функции на модата

fashion

fashionДумата “мода” има латински корен: modus – мярка, правило, норма. На каква точно възраст е тя е трудно да се каже. Модата преди всичко се появява, когато у хората започват да възникват естетически чувства – отделният индивид започва да възприема себе си и околните като използва критерия “красиво – грозно”.

Днес модата вече доминира над цялото човечество. Хората се подчиняват на нейните закони. Дори демонстративното пренебрежение над модните тенденции само по себе си е доказан начин за привличане на внимание.

Модата, подобно на привичките, обичаите и нравите, представлява определен образец на оформяне на външността и създаване на специфично поведение и отношение към обществените порядки. Психологическите механизми на модата са свързани с модела на подражание, като някои от най-известните дизайнери на модните подиум дори ги отъждествяват.

Факт е, че модата притежава огромна сила на въздействие върху хората – тя определя техния вкус, ценностна система и идеали. Всъщност именно създаването на идеалния образ отличава модата от обикновеното подражание. Модата притежава своя собствена система на цикличност – през определен период от време тя започва да се повтаря.

Различаваме три основни психологически функции на модата:

– комуникативна – модата е своеобразно средство за обмяна на информация и общуване;

– интерактивна – модата е средство за съгласуване на действия и начин за взаймодействие. Ако се подчинява на модните тенденции, човек влиза в определена група и успява да се отличи от останалите индивиди в обществото;

– компенсаторна – модата повишава престижа на личността и компенсира неудовлетвореното чувство за собствено превъзходство над останалите. Съществува неписано правило, че “модните” хора заслужават да бъдат оценени по-високо от останалите.

Възникването на модата е свързано и с периодично появявящата се потребност у човек да направи нещо ново, да изпъкне на фона на останалите, да промени себе си. От психологическа гледна точка тази потребност възниква, когато човек има нуждата да се избави от натрупалите се в него отрицателни емоции, вследствие на еднообразието и липсата на свежи преживявания.

Автор: http://webselo.com – копирайтинг и творческо писане.

Подобни публикации

Ако вашият партньор прави тези 6 неща, е луд по вас

admin

5 грешки в модата на специални поводи

redactort

Ето как по-лесно да опознаете услугите, които почистващите фирми в София предлагат

redactort