Бизнес

Управление на конфликти в екипа

Управление на конфликти в екипа

Управление на конфликти в екипа. Според Американската асоциация по мениджмънт мениджърът прекарва най-малко 24% от времето си в управление на конфликти. Конфликт може да възникне във всяка сфера на бизнеса.

За конфликт се счита всеки проблем между двама или повече лица, който потенциално може да наруши работата. Конфликтът в бизнеса може да надхвърли работното място, тъй като може да включва клиенти, доставчици и дори конкуренти.

Управление на конфликти в екипа

Когато възникне конфликт, ефективният лидер трябва да може да се намеси и да разреши или поне смекчи конфликта, преди той да се отрази негативно на бизнеса. Когато бъде решен правилно, конфликтът може дори да се окаже положителен за вашата организация, тъй като често може да доведе до по-силни връзки или нови идеи.

За да сте ефективни като лидер, трябва да сте добри в идентифицирането на конфликти и да имате предвид как да ги разрешите. Също така е важно да бъдете рационални, когато се сблъскате с конфронтация. Управлението на конфликти без съмнение е една от най-важните лидерски компетенции, но Робин Шорт цитира проучване, според което 60% от служителите в САЩ не са получили никакво обучение за умения за управление на конфликти.

Като лидер е важно да сте в състояние да управлявате конфликти, но развиването на същите тези умения във вашия екип може да помогне за избягване на конфликти.

  Преговори (печелене на играта)

Преговорите са процес, при който две страни с различни идеали се събират и взаимно се съгласяват какъв трябва да бъде резултатът. Според Skills You Need процесът на преговори включва 6 етапа:

Подготовка
Дискусия
Изясняване на целите
Преговори към печеливш резултат
споразумение
Изпълнение на курс на действие
Добрите преговори могат да бъдат от полза за една организация, защото те ще изградят по-добри взаимоотношения, както вътрешни, така и външни. Те също така ще ви помогнат да намерите най-доброто дългосрочно решение, като извлечете максимума от две различни страни. Един ефективен лидер трябва да е добре запознат със своя стил на преговори, за да придвижи една организация напред.

Като лидер, преговорите се използват, за да разберете интересите на вашите служители и да намерите начини за задоволяване на тези интереси, за да постигнете организационните цели.

  Критично мислене (разберете връзките между идеите)

Да ръководиш бизнес безспорно е много предизвикателство. За да бъде успешен, лидерът трябва да вземе много трудни решения. Изследване на Brandon Hall Group показва, че критичното мислене е най-важното умение, което се изисква от лидерите, за да ръководят успешно организация.

Критичното мислене е способността да се мисли ясно, като същевременно се изгражда логическа връзка между различни идеи. Критичните мислители са интелигентни хора, които вземат решения, силно аналитични и като цяло винаги рационални. Тези атрибути са от съществено значение, за да водят организацията към постигане на нейната цел.

Обикновено критичните мислители стриктно ще поставят под съмнение идеи и предположения, те винаги ще се стремят да определят дали идеите, аргументите и констатациите представляват истинската картина и обикновено са способни да разпознават несъответствията и грешките в разсъжденията, за да постигнат желания резултат.

Източник: https://www.trudovamedicinabg.com/

Подобни публикации

Българският лекар д-р Зарев е един от най-добрите в Света по трансплантация на коса

king content

11 най-добри инвестиции през 2022 г.

admin

Металотърсачи за охрана

adminche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .