Култура

СЦЕНА-ПОРТАЛ ВИА ПРЕДСТАВЯ СПЕКТАКЪЛА “СТОЙНОСТТА НА ЖИВОТА”

На 24 юни 2023 Сцена-портал  “Виртуални интерактивни изкуства” ще излъчи за пореден път спектакъла “Стойността на живота”. (https://viatheatre.net/)

“Стойността на живота – лекция по позитивна психология, авторски спектакъл на проф. д-р Велимир Велев, е интерактивен спектакъл в хибридна (реално-виртуална) среда.

Участват:
Анна Димитрова,
Бехие Ахмед,
Верка Захариева,
Лазар Панев,
Николай Шопов,
Поли Петрова,
Росица Атанасова.
Проектът “Стойността на живота” се реализира с подкрепата на НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА – Програма ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ 2020

 

Концепцията за глобална виртуална интерактивна сцена е част от теоретичните разработки на проф. Велимир Велев в неговата “Теория на Интерактивното зрелище на бъдещето”.

Тя се изпълнява по проект „Стратегическо развитие на ВИА Театър чрез портал-сцена за виртуални интерактивни изкуства“, осъществяван с финансовата подкрепа на „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на НФ “Култура”, по Договор No VRCHKO-22-67 06/09/2022 г.

Подобни публикации

Как се празнува Великден?

admin

Видео с подробно проучване на пирамидата на Хеопс

admin

Развой на българската църковно-национална борба от 1860 до 1866 година.

admin