Финанси

Солидарна България: За таван на банковите такси и данък свръхпечалба на банките

Банковите такси и свръхпечалбата на банките са все по-актуални теми в обществото ни. Защитата на интересите на обикновените хора и бизнеса изисква спешни и ефективни мерки в банковия сектор. Безконтролното нарастване на таксите не само натоварва финансово клиентите, но и създава сериозни пречки пред достъпа до основни банкови услуги.

Какво трябва да се направи, за да се създаде по-прозрачен и справедлив финансов сектор? Да се осигурят разумни и достъпни такси за всички, както и да се гарантира, че печалбите на банките са справедливо разпределени в полза на обществото.

Закон за таван на банковите такси

Има за цел да ограничи максималните такси, които банките могат да налагат за основни услуги като откриване на сметка, поддръжка на сметка, преводи и теглене на пари. Този закон се стреми да предотврати прекомерното натоварване на клиентите с високи такси, които често са несъразмерни спрямо предоставените услуги. Ограничаването на таксите ще осигури по-справедлив достъп до банкови услуги за всички граждани и ще стимулира конкурентоспособността в банковия сектор.

Позиции и становища

Ваня Григорова сподели, че в новото Народно събрание ще работят заедно с Мая Манолова по ключови въпроси, включително закона за банковите такси, частния фалит и възстановяването на справедливостта за гражданите. Според нея, когато държавата задължава както работодателите, така и работниците да използват банкови услуги за своите плащания, е необходимо да се въведат строги ограничения на банковите такси, за да се избегне несправедливото натоварване на клиентите.

Законопроектът за ограничаване на банковите такси има за цел да защити интересите на обикновените граждани. Безконтролното увеличаване на тези такси нанася сериозни удари върху потребители на банкови услуги.

Георги Кадиев представи конкретни примери:

 • Откриване на сметка – 5 лв.
 • Вноска на каса – 2 лв.
 • Теглене на пари (на каса) до 10 000 лв. – 6 лв.
 • Теглене на пари над 10 000 лв. – още 6 лв. на всеки изтеглени 1 000 лв.
 • Заявка за теглене на пари – 6 лв.
 • Броене на монети – 5% от сумата на монетите, не по-малка от 3 лв.
 • Броене на пари – 5% от сумата, която искате да бъде преброена.

Благодарение на всички тези такси печалбата на банковата система е нараснала значително:

 • За 2020 г. – 800 000 лв.
 • За 2021 г. – 1,4 милиарда лв. (ръст от 75%)
 • За 2022 г. – 2,1 милиарда лв. (увеличение с 46%)
 • За 2023 г. – 3,4 милиарда лв. (повишаване с 65%)

Само за 4 години печалбата на банките се е увеличила четирикратно, докато лихвата от Вашия депозит е 0%.

Въвеждането на закон за таван на банковите такси ще спомогне за създаването на по-прозрачен и справедлив банков сектор, в който таксите са разумни и достъпни за всички. Това ще подобри финансовата стабилност на юридическите и физическите лица и ще стимулира икономическия растеж.

Влияние на безконтролното нарастване на таксите върху юридическите и физическите лица

Безконтролното нарастване на банковите такси има сериозни негативни последици както за юридическите, така и за физическите лица. За юридическите лица, особено за малките и средни предприятия, високите банкови такси могат да доведат до значителни разходи, които намаляват тяхната конкурентоспособност и възможности за растеж. Много бизнеси се сблъскват с финансови затруднения поради високите разходи за банково обслужване, което може да доведе до намаляване на инвестициите и съкращаване на работни места.

За физическите лица, високите банкови такси могат да затруднят достъпа до основни финансови услуги. Много хора, особено тези с по-ниски доходи, са принудени да плащат значителни суми за поддръжка на своите банкови сметки, преводи и тегления на пари. Това може да доведе до финансово натоварване и ограничаване на възможностите за спестяване и инвестиции.

Данък свръхпечалба на банките

Данъкът върху свръхпечалбата на банките е специален данък, който се налага на финансовите институции, когато техните печалби надвишават определено ниво. Целта на този данък е да ограничи прекомерните печалби, които банките генерират чрез високи такси и лихви, и да осигури справедливо разпределение на богатството в обществото. Събраните средства от този данък могат да бъдат използвани за финансиране на социални програми, здравеопазване, образование и други обществено значими проекти.

Примери от други страни, където този данък е въведен

 1. Италия: През 2023 г. Италия въведе 40% данък върху свръхпечалбите на банките, като част от усилията си да финансира социални програми и да поддържа бюджетен баланс. Този данък беше въведен, след като банковият сектор отчете значителни печалби поради увеличените лихвени проценти.
 2. Обединеното кралство: Великобритания също има история на въвеждане на данък върху свръхпечалбите на финансовите институции, особено след финансовата криза от 2008 г. Събраните средства бяха използвани за стабилизиране на икономиката и подкрепа на обществените услуги.
 3. Испания: През 2023 г. Испания въведе временен данък върху свръхпечалбите на големите банки и енергийни компании, за да финансира мерки за облекчаване на инфлационния натиск върху домакинствата и малките предприятия.
 4. Литва: Литва също въведе данък върху свръхпечалбите на банките през 2023 г. Този данък беше част от мерките за справяне с инфлацията и икономическите последици от пандемията. Средствата, събрани от този данък, бяха насочени към подкрепа на здравеопазването и социалните услуги.

Как “Солидарна България” вижда прилагането на този данък в България

Въвеждането на данък върху свръхпечалбата на банките е необходима мярка за възстановяване на справедливостта в обществото и икономиката. Според “Солидарна България”, този данък ще спомогне за намаляване на социалното неравенство и ще осигури допълнителни средства за важни обществени проекти.

Основните елементи на предложението включват:

 1. Определяне на праг за свръхпечалба: Изчисляване на средната печалба на банките за последните години и налагане на данък върху печалбите, които надвишават този праг.
 2. Използване на събраните средства: Финансиране на социални програми, включително здравеопазване, образование и подкрепа за уязвимите групи в обществото. Тези средства могат също така да бъдат използвани за инфраструктурни проекти и стимулиране на икономическото развитие.
 3. Прозрачност и отчетност: Задължителна публична отчетност за използването на събраните средства, за да се гарантира, че те се използват ефективно и по предназначение.
 4. Периодичен преглед и актуализация: Редовен преглед на данъчната ставка и прага за свръхпечалба, за да се осигури, че данъкът остава ефективен и справедлив във времето.

Подкрепата за тези инициативи е от съществено значение за постигането на една по-справедлива и социално отговорна финансова система. Присъединете се към “Солидарна България” и гласувайте за по-добра България с бюлетина номер 9!

Подобни публикации

Как кредиторите използват информацията в ЦКР?

admin

Как да избегнете проблеми с плащанията по кредитите при икономически спад

admin

Все повече платежоспособни българи предпочитат бързите кредити пред банките

admin