Полезно

Регистрация на ЕТ – документи

Как протича регистрацията на ЕТ?

Всеки един пълнолетен гражданин на Република България притежава правото да кандидатства за вписване на своята стопанска дейност в регистъра на страната. За целта, той не трябва да бъде обвинен в несъстоятелност или банкрут. Едно от най-важните условия за праволинейно и гладко протичане на дейността, се състои в изготвяне на документация за фирмата.

Кандидатстващото лице се заема с отговорността да постави име на своята организация. След наименованието се прикрепя личното и бащиното или фамилно име, изписани на кирилица, без  да съдържат съкращения. Освен това, следва да бъде попълнено пълномощно от бъдещия едноличен търговец. В случай, че не разполага с тази възможност, той би могъл да упълномощи свой близък, приятел или роднина, които да го отметнат в тази му отговорност.

Протичането на регистрация на фирма ЕТ е сложен процес, който по нищо не се отличава  от дружества като ООД, ЕООД и други. Цената на услугата се определя от самия потребител. Негова е възможността да заплати еднократно на екип от професионалисти или да инвестира в пъти повече, в случай, че сам се заеме с този вид отговорност.

 

Източник: registracia-na-firmi.com

Подобни публикации

Как да прикрием недостатъците по фигурата с помощта на цветовете и материите. Практично и ефектно!

admin

Вярата може да ни излекува от всяка болест, променяйки нашия генетичен код!

admin

Cardio Tonic пълен анализ на 2020, мнения

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .