Любопитно

Предимства на трудовата медицина

Ангажираност на работодателя

Службите по трудова медицина работят в тясно сътрудничество със своите клиенти, за да са сигурни, че вие и вашите работници знаете как да използвате ефективно принципите на защита и обезопасяване в работни условия. СТМ извършват обиколки с цел наблюдение и оценка на местата, в които работят служителите и работниците. Техните лекари могат да посетят работното им място, за да идентифицират условията на труд, които могат да повлияят на плановете за лечение и връщането на работа.

 

Ангажиране на пациента и добра комуникация

Създаването на чувство за ангажираност на пациента може да бъде решаващ фактор между увреждането и възстановяването му.

Комуникациите и докладването са от съществено значение за една успешна програма по трудова медицина. В такива служби състоянието и лечението на пациента се съобщават на всички ключови заинтересовани страни – работодател, платец, служител и лекар. Предоставяйки обективно информацията, от която се нуждаят собствениците на фирми, те могат да поддържат бизнеса си безпроблемно, както и своевременно да вземат необходимите мерки за осигуряване на безопасни условия на труд.

 

Качествени медицински резултати

Връщането на работа на работниците и служителите става след преценка на опитните клиницисти от службите. Те извършват обективни наблюдения, водени от своя клиничен опит в областта на трудовата медицина. Лечението на пациентите е фокусирано върху ранната интервенция, която насърчава активността и физиотерапията. Така се избягва ненужно увреждане от медицинска гледна точка и засегнатите пациенти могат много по-бързо да се върнат на работа.

 

Здраве на работната сила

Проактивното предотвратяване на наранявания на работното място, обучението на служителите и работниците как да спазват правилата по безопасност на работа и извършването на тестове преди наемане на работа и/или преди служителите да започнат работа, са от съществено значение за здравето на работното място.  Подходът на СТМ улеснява поддържането на безопасността и здравето на служителите по време на работа.

Подобни публикации

Изоставено колело! Но е вързано здраво!

admin

Как само симулират футболистите! (МНОГО СМЯХ)

admin

Невероятни моменти с Руснаци

admin