Любопитно

Правила при изграждане на фундамент за плъзгащи се портали

Порталите, движещи се по релсов път, стават все по-предпочитан избор както за промишлени обекти, така и за частни имоти – къщи и вили. Те имат предимството да бъдат удобни и лесни за използване, а също така надеждни и здрави с дълъг експлоатационен живот, без нужда от ремонт. За да служи правилно, без да създава излишни проблеми един такъв портал, той трябва да е монтиран върху правилно изграден фундамент.

Как фундаментът влияе на използването на плъзгащия се портал?

Самите плъзгащи се портали, макар и изработени от метални профили, имат ниско тегло. В този смисъл е логично да предположим, че при изграждане на фундамента не би трябвало да има специфични нюанси. Има обаче една особеност на плъзгащите се конструкции, която изисква създаването на надеждна основа за портала.

Тя се състои във факта, че натоварването се създава не само във вертикална, но и в хоризонтална посока. Хоризонталните натоварвания се появяват в онези моменти, когато крилото на портала се отваря и затваря. Освен това фундаментът поема натоварването от носещите греди, върху които е закрепен порталът.

Кой тип фундамент е подходящ?

Най-правилният отговор на този въпрос могат да дадат специалистите. По правило това са монтажните екипи на фирми като Panafence, които се занимават с изработка и монтаж на оградни системи и плъзгащи се портали. Решението за вида на фундамента и начина на неговото изграждане трябва да се вземе индивидуално за всеки обект.

За да може порталът да работи правилно в продължение на десетилетия, най-често той се монтира върху рамково монолитен или бетонов фундамент. Първият тип основа може да се използва на почти всички видове почви с ниско съдържание на вода и незначителни сезонни промени на почвата. На блатисти и глинести почви, както и в райони с високо ниво на подпочвените води, се препоръчва използването на бетонна основа за плъзгащи се портали.

Какво трябва да се вземе предвид при изграждане на фундамента?

Още в началния етап на изграждане на фундамента трябва да се изчисли нивото на най-ниската му точка. То трябва да бъде такова, че след полагането на пътната настилка (асфалт, цимент, плочки) разстоянието между покритието в точката на отваряне на крилото и долната му крайна точка да е най-малко 50 mm. След като се изчисли необходимото ниво на основата, започват изкопни работи.

Необходимо е да се изкопае изкоп, в който ще се монтира релсата за плъзгащата се врата, след което да се извърши бетониране. Препоръчително е изкопът да бъде с дълбочина най-малко 1,3 м. Важно е да се вземе предвид регионалния микроклимат – дълбочината на замръзване на почвата и местоположението на подземните води.

В изкопа трябва да се осигури пясъчна възглавница, която ще предпази основата от разрушаване по време на възможни сезонни движения на земните пластове. За стабилизиране на бетонната конструкция на основата ще бъде достатъчна възглавница с дебелина около 0,3-0,4 см. Що се отнася до ширината на изкопа за фундамента, по правило тя се прави в рамките на 0,4-0,45 м.

Крайният етап от подготвителната работа ще бъде инсталирането на кофраж и полагане на кабелни канали. За да бъде порталът правилно електрифициран, предварително се определя къде ще бъдат разположени всички компоненти, захранвани с електричество: задвижване, фотоклетки, сигнални лампи. След това се изготвя електрическа схема за тяхното свързване и се избира оптималното място за полагане на кабелния канал.

Подобни публикации

Фрапиращи кадри от аварията в Чернобил

admin

Страхотна компилация ! Много смях :)

admin

Какво виждаме преди смъртта си?

admin