Мистерии Развлечения

Кармичен хороскоп – за нашата връзка

Астролозите разглеждат света глобално: всеки от нас има минало, настояще и бъдеще. Всичко, което имаме сега, е резултат от нашите действия и постъпки в предишни прераждания. На всяко прераждане ние работим за своята карма. По принцип всяка среща между мъжа и жената може да се разглежда като кармична.

Кармичният хороскоп съветва към всяка среща в своя живот човек да се отнася с максимално внимание, да я разглежда в краткосрочен план, но с партньора, чрез когото може във всяка минута да се получи указание, отработено в минала карма.

Жената и мъжът се срещат, за да изпълнят заедно общи задачи, които никой от тях по единично не може да реши. Само заедно те могат да изпълнят тази обща програма. Космосът чрез кармичния хороскоп им дава шанс да реализират тази програма, срещайки се един с друг. Но ще я изпълнят ли те или не, и как ще я изпълнят – зависи вече само от тях.

Не много партньори осъзнават причинно-следствената връзка на своята среща, повечето почти не го разбират това. Често в такива семейства отношенията са доста егоистични, всеки мисли първо за себе си, а после за партньора си.

При семейства, осъзнали своя кармичен хороскоп, отношенията са хармонични. Когато една двойка се води от общи цели и желания, съвместната енергия се засилва и достигането на целите се ускорява.

При различие на цели и желания у партньорите, разкъсвани от енергията на противоречията между тях възниква ненавист, която може да се отрази в бъдеще на рода им. В такъв случай кармичния хороскоп ги съветва да се разделят и да не си пречат един на друг в живота.

Тези, които имат възможност да видят своя минал живот, често откриват, че техни настоящи родственици са били до тях и в минали прераждания.

До колко кармата може да окаже влияние на живота зависи от всеки човек индивидуално. До колко човек ще следва своя кармичен хороскоп зависи от самия него.

Дали наистина трябва да се остави да го води мисълта за неговата предопределеност или да вложи сили и разум и да начертае пътя на своя живот – това е решение на негово величество Човека.

Подобни публикации

Колко трябва да е луд човек, за да влезе в клетката на лъва???

admin

Някога гонил ли ви е жираф?

admin

Човек без глава се разхожда по улиците !!! СМЯХ

admin