Полезно Факти Финанси

Как кредиторите използват информацията в ЦКР?

В ЦКР се отразяват банковите и небанкови дружества, които отпускат кредити у нас. В общ план данните, които се поддържат в ЦКР, включват кредитите и длъжниците без значение от сумата, лихвите, таксите и комисионните, просрочията и към кои кредитни доставчици са.

В западните страни е прието да се нарича кредитен рейтинг, докато у нас досието на гражданите се нарича кредитна история. Тя се пази пет години, т.е., ако човек е взел заем през 2004 г. и го е изплатил напълно през 2009 г., то през 2014 г. този заем вече няма да се отразява в кредитната му история.

Този регистър е направен, за да служи на кредитодателите. Чрез него те се ориентират дали едно лице носи висок риск, че няма да обслужи един евентуален бъдещ кредит. Другата роля е насочена към потребителите. ЦКР има дисциплиниращ смисъл, тъй като насърчава гражданите да погасяват навреме кредитите си, за да може и в бъдеще да могат да теглят заеми.

След като в една кредитна институция се получи заявление за отпускане на заем, първата й работа е да направи справка в ЦКР. Това е първата стъпка от разглеждане на документите за кандидатстване. Данните илюстрират каква е кредитната история на потребителя, дали е надежден кредитополучател и пр. Така финансовите дружества разбират каква е културата му, дали има настоящи или минали заеми и как те са били погасявани. Институциите взимат предвид цялостната картина за това как гражданина е плащал до сега всички свои заеми, осигуровки и сметки през последните пет години до момента на последния отчет. Макар, че всички заемодатели имат свой собствен регламент с изисквания към кредитополучателите, значителна част от тях не отпускат нови кредити, ако настоящото състояние на кандидата е различно от „редовен“.

Втората част от тази информационна справка се състои от просрочията през последните пет години по съществуващи и вече изплатени заеми. Когато човек е имал просрочия, но те са били в малък размер, а текущия му статус сочи, че е редовен,  има шанс кредиторите да му отпуснат нов заем.

Понякога се случва при необслужван кредит, да се окаже че лицето е било в чужбина и затова не е погасявало месечните си вноски. След това то се е върнало и е изплатило всички дължими суми наведнъж. В тези ситуации, кредиторите приемат, че просрочията не са били преднамерени и отново такива кредитоискатели имат шанс да им бъде отпуснат нов заем.

ВИЖТЕ НАЙ-ИЗГОДНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК :

Подобни публикации

Мотокари под наем – алтернативи

gri123

Тоалетна пестяща вода и средства

admin

Регистрация на ЕТ – документи

admin