Полезно

Какво представлява еквивалентно ниво на шум? Полезна информация

Еквивалентното ниво на шума се измерва в децибели, коригирано по скалата А на стандартен шумомер, логаритмично осреднено за годишно изчислено време.

За оценка на еквивалентното ниво на продължителен шум в съответствие с изискванията на вътрешните и международните стандарти се използва система, която представлява комбинация от шумомер с шумов дозиметър или измервателен усилвател с дозиметър.

Изчисляването на щетите от замърсяване на акустичната среда взема предвид:

  • броя на хората, живеещи в изчислената площ;
  • еквивалентно ниво на шума, измерено чрез логаритмично осредняване през годишното денонощие и през нощта;
  • относителни показатели за вреди.

По този начин се взема предвид общата продължителност на действие на различни нива на вибрации в октавните честотни ленти. Точно както при изчисляване на еквивалентното ниво на шума, естеството на редуването на паузите и вибрациите по време на различни видове работа през работния ден за година трябва да се взема предвид, защото са от съществено значение за определяне на степента на превишаване на допустимите нива.

По правило в индустрията излагането на шум върху персонала се оценява чрез еквивалентни нива на шум, засягащи персонала по време на смяна. За да се оцени еквивалентното ниво на шум, е необходимо да се изберат правилните места, където да се правят измервания. В този случай трябва да се изхожда от условието за най-голям престой на тези места (в работните зони) на обслужващия персонал по време на смяната. Важен фактор е режимът на работа на оборудването, съответстващ на протичащите технологични операции.

Съвременният трамвай нарушава акустичния режим на градовете – 75 dB A, а старите автомобили достигат до 95 dB A. По интензитет генерираният от трамвая шум се доближава до шума от автобуси и дизелови автомобили. Спектърът е доминиран от средни и високи честоти. На сравнително тихи местни улици наличието на трамвайна ринга причинява еквивалентно ниво на шум от около 69 dB, при обща интензивност на трафика от 188 превозни средства/час със 17% от товарен транспорт.

Източник: Орган за контрол от вида С при “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД

Подобни публикации

Всичко, което трябва да знаете за трислойният паркет

admin1

Ето как по-лесно да опознаете услугите, които почистващите фирми в София предлагат

redactort

Епоксидна боя – предимства и недостатъци

admin