Полезно

За моторното масло – характеристика и избор

Непрекъснатата работа на двигателя е залог за дълъг експлоатационен срок на автомобила. Всяка неправилна работа на двигателя може да доведе до дълъг, и което е още по-важно, скъпо струващ ремонт. За това е важно навреме и правилно да се прави обслужване на двигателя и да се следи за износването на отделните детайли, тъй като именно износването на тези детайли е най-честата причина за неговата повредата.

Ненавременната смяна на моторното масло може да бъде причина за сериозни повреди и излишно износване на детайлите на двигателя, като тук не става дума само за повишения разход на гориво. Така да се каже, една лесна стъпка – своевременна смяна и правилния избор на моторното масло, увеличава пъти срока на ползване на всеки двигател.

Класификацията на моторното масло се прави по няколко характеристики:
– област на приложение – за бензинови или дизелови двигатели, или универсално;
– вискозитет – в зависимост от промяната на вискозитета на двигателното масло при промяна на температурата на околната среда (в зависимост от сезона – зимни и летни масла);
– в зависимост от начина на производство и изходната суровина – различават се минерални, полусинтетични и синтетични масла.

Минералните масла се състоят от смеси на различни въглеводороди и са производни на тежки фракции на нефта. За да се подобрят качествата им се подлагат на специална обработка (хидрокрекинг). Този процес непрекъснато се усъвършенства и съвременното минерално моторно масло се отличава със значително по-високи качества в сравнение с предшестващото, произведено преди десетина години.

Синтетичните масла се произвеждат по метода на химическия синтез. Отличават се от минералните с еднородност и повишена стабилност. Например, минералните масла се влияят от температурата и изискват използването на специални добавки, които обаче намаляват срока на ползването им и като резултат се налага честата им смяна. Синтетичните двигателни масла са малко зависими от температурата и могат да съхранят достатъчна плътност и вискозитет както при отрицателна температура, така и при висока, което осигурява намаляване износването на детайлите и като цяло, осигуряват икономия на гориво. Съществува и трети вид моторно масло – полусинтетино, което се получава по пътя на смесване на минерално и синтетично масло. Тези масла по своите технически характеристики са по-добри от минералните. Осигуряват по-добра защита на двигателя в сравнени с чистите минерални масла.

Подобни публикации

Как се връзва фидер

admin

Най-странните неща, които са намирани в човек

admin

За кои стоки има забрани и ограничения при внос и износ. ВНИМАНИЕ!

admin