България

Благоевградската фирма БЛИК-99 ЕООД успешно изпълни проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Фирма БЛИК-99  ЕООД  приключи изпълнението на проект “Подобряване на производствения капацитет за растеж и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на БЛИК-99”.
Проектът е на стойност 550 000 лева, от които 327 250 лева европейско и 57 750 лева национално финансиране.

Компанията произвежда богата гама от възли, детайли и резервни части от метал и конструкционни полимери за почти всички клонове на съвременната индустрия.

По проекта бяха доставени и внедрени: 1 брой Универсален център с ЦПУ за прътоподаване и 1 брой Вертикален център за фрезоване, марка DMG MORI.

Благодарение на това високотехнологично оборудване ще се подобри производствения капацитет за растеж и ще се повиши експортния потенциал на предприятието.

В резултат от изпълнението на проекта компанията ще постигне следните резултати в краткосрочен и дългосрочен план: Подобрени производствени процеси; Повишена производителност чрез оптимизиране на производствените разходи и подобряване на ефективността на работа; Увеличен обем на произведената продукция; Разширяване на пазарните позиции, включително засилване на експортния потенциал; Устойчива пазарна конкурентоспособност.

Повече информация на: www.blik99-bg.com

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Отговорността за съдържанието на тази публикация е на Блик-99 ЕООД и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

 

Подобни публикации

Топ 5 на най-добрите причини да гласуваш в неделя

admin

Архитекти и звезди отпразнуваха рожденият ден на Керамо

admin

Кирил Петков с коментар за решението на Конституционния съд

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .