Category : България

България

Позиция на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ по повод тиражният размер на му месечна му заплата

admin
Проф. д-р Борислав Юруков ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ , изпрати до медиите Отворено писмо, в което изяснява своята гледна точка в отговор на
България

Благоевградската фирма БЛИК-99 ЕООД успешно изпълни проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

admin
Фирма БЛИК-99  ЕООД  приключи изпълнението на проект “Подобряване на производствения капацитет за растеж и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на БЛИК-99”. Проектът е на стойност
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .