Обща категория

Инж. Димитър Белелиев

Инж. Димитър Белелиев: Трябват инвестиции в модерни проекти, за да достигнем до средното ниво на Европейската енергетика

България като енергийна система се намира под средното европейско равнище, но в никакъв случай няма криза в енергетиката. Това може да се каже като обобщение от интервюто с Димитър Белелиев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите в Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ). Той критикува българските политици, които не предприемат достатъчно мерки за инвестиции и иновации в енергийния сектор, които да са на нивото на съвременната икономическа реалност, както в България, така и на международно равнище.

Според Белелиев кризата се изразява в икономически план, защото индустрията не потребява достатъчно, а регулаторните механизми се опитват да компенсират чрез цената на тока. Ключовата дума е иновации и едно преосмисляне на средата, в която енергийните дружества и индустрията са принудени да работят. В заключение, само индустрията може да изведе икономиката, така че да се изкачим над нивото, на което стоим от дълги години.

Инж. Димитър Белелиев: Проблемите около либерализацията на енергийния пазар са израз на дълбоко неразбиране на смисъла й

В анализ на проникновеното интервю на Димитър Белелиев, относно промените, които биха довели до либерализация на енергийния пазар, трябва да се очертаят няколко важни позиции. Първо, либерализацията ако не е направена в своя адекватен пазарен вариант, няма да доведе до нищо хубаво и цената на тока, отново няма да бъде пазарна. Проблемът не идва от толкова от производството на енергия, колкото от потребителите, които не разбират същността на либерализацията. Липсата на воля у политиците също може да се приема нееднозначно. Като втори важен пункт, може да се посочи, че правителството все пак разбира, че трябва да се инвестира в намаляване загубите при преноса на електроенергия и да се инвестира в системи за ранно предупреждение. Инж. Димитър Белелиев изтъква приноса на неговата компания за развитието и внедряването на такава система, и подчертава, че това е правилния път.

Подобни публикации

Как се връзва тюрбан

admin

Виц 14

admin

Особености на кърти чисти извозва

admin1