Бизнес

Разход на пелети за отопление на жилището

Отоплението с пелети представлява модифицирано, високо технологично постижение, позволяващо напълно да се осигури автоматизирана работа на котелното оборудване. При използване на дърва и въглища като гориво не може да се постигне това. Механизмът на отопление с пелетен котел има три основни елемента: котел с горелка, резервоар за съхраняване на гранулите и механизъм за подаване на горивото.

За отопление на жилището се ползва котелно оборудване за изгаряне на дървесни гранули. Горивото се насипва в резервоара и се подава в пещта с помощта на автоматично шнеково оборудване. Разходът на гранулите се изчислява като се изхожда от необходимата топлина в жилището. Колкото по-висока трябва да е топлината, толкова повече пелети са необходими.

При достигане на необходимата температура, подаването на гранули в пещта се спира, така значително се намалява разхода на горивото. Бункерът може да има различен обем, което определя и вместимостта да е достатъчна от няколко дни до месеци. Изискванията към отоплителното съоръжение трябва да отговарят на площта на помещението, продължителността на ползване за сезона, финансовите възможности на собственика.

Качествената характеристика на пелетите за горене определят бъдещето на отоплението, неговата целесъобразност и функционалност.

Пресованите гранули за пелетните котли изискват да се спазват определени условия за съхраняване. Ако се сравнят условията за съхраняване на горивото в течно и газообразно състояние с тези на гранулите, то с последните решението е много лесно. Важно е само да се контролира допустимото ниво на влажност в помещението за съхранение на гранулите.

Качеството на пелетите можем да определим като изгорим малко гранули в пещта, което е валидно за цялата партида. Ако нямате възможност да направите теста така, то може да се прибегне и към визуален преглед на гранулите. Повърхността на гранулите трябва да бъде гладка и блестяща, без пукнатини и шупли. Тези показатели са доказателство за спазени технологични изисквания в процеса на производство на пелетите, а за спойката е използван лигнина от естествената дървесина.

Трябва да се направи и тест за твърдост. Качественият горивен материал не трябва да се подава на трошене. Гранулите е влошен процес на производство ще започнат да се трошат при подаване с шнека в пещта.

Избирайте гранули, пакетирани в торби. Пакетираното гориво по такъв начин се защитава от влиянието на външните фактори.

При покупка на гранули за огрев е необходимо да се съобразите със съответните параметри, размери и видове, посочени в техническия паспорт на пелетния котел.

Подобни публикации

Опасностите при работа със складова техника и подемни машини

king content

5 Малко известни фактори, които могат да повлияят на онлайн репутацията Ви

desito

Какви силни качества трябва да има един счетоводител?

ilia