Култура

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ РЕАЛНОСТ – РИАЛИТИ“ на Виртуалната сцена на ВИА Театър

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Животът „Реалност – Риалити“, бе излъчена на живо през Виртуалната сцена-портал на ВИА Театър (https://www.viatheatre.net/)

На 6 април, четвъртък, в Клуб на журналиста, ул. „Граф Игнатиев“ №4, ет. 1, гр. София се състоя откриваща пресконференция, с която бе дадено началото на „Животът „Реалност – Риалити“, един проект на Фондация Невиждан театър.

Концепцията на проекта бе представена от проф. д-р Велимир Велев основател и управител на Фондация Невиждан театър, Милена Драгова, експерт „Културно и социално предприемачество“ и Радослава Кузманова, „експерт антрополог“ в екипа на проекта.

Проектът „Животът „Реалност – Риалити“ се изпълнява по Договор BGCULTURE-2.002-0014-С01/05.10.2022, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Той включва дейности за популяризиране на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми. Проектът диференцира четири специфични цели, три от които са насочени към организиране и провеждане на пътуващо турне на иновативния Фестивал “Реалност – Риалити” в четири района на областите Софийска, Пловдивска, Ямболска и Пазарджишка, което има за цел да вдъхне нов живот в малки населени места и да привлече нови публики в целевите територии. Чрез включване на местни читалища, професионални артисти от България и Норвегия, както и непрофесионални местни творци и артистични трупи, роми, лица в неравностойно положение и др. Специфична цел 4 е насочена към разширяване и задълбочаване на културното сътрудничеството между България и Норвегия, чрез включване във фестивалните издания на театралната трупа Haugen Productions, обмен на опит между българските и норвежките артисти, адаптиране за българските условия на успешен модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми.

Пресконференцията бе излъчена на живо през  платформата „Виртуални интерактивни изкуства“ (https://www.viatheatre.net/) по проект „Стратегическо развитие на ВИА Театър чрез портал-сцена за виртуални интерактивни изкуства“, се осъществяван с финансовата подкрепа на „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на НФ “Култура” (Договор No VRCHKO-22-67 06/09/2022 г.)

ЛИНК:

https://www.facebook.com/theatrevia/posts/pfbid02TeGnsrVJBbpZ8tsNeaARc3QrNnmTjRxMqKM8pjnBCcM8DzubQP1X5udaCxGAdomUl

Подобни публикации

Съкровищата на България (2 част)

admin

Най-голямата загадка на Странджа е на път да бъде разкрита

admin

Съкровищата, открити в България

admin