Култура

Пресконференция на ПЛАТФОРМА „ВИРТУАЛНИ ИНТЕРАКТИВНИ ИЗКУСТВА“ проект на ВИА ТЕАТЪР и НФК

На 30.03.2023 г. в “Клуб на Журналиста”, ул. Граф Игнатиев №4, ет. 1, гр. София, от 16 часа се проведе информативна среща за представяне на платформата Сцена-портал „Виртуални интерактивни изкуства“. (Virtual Interactive Arts). Срещата се излъчи на самата платформа. (https://viatheatre.net/).

Проф. д-р Велимир Велев представи Проекта и Платформата, която се реализира по проект към НФ Култура. Това е виртуална платформа и сцена за свободни артисти, работещи в областта на театъра, киното и дигиталните медии. Тя е и платформа за лекции, семинари творчески работилници, работа с университети и образователни заведения, свързани с изкуство и култура. „Виа театър“ е също така и платформа за Социално ангажирани изкуства и работа с уязвими групи, разширяване на техния достъп до изкуство.

Преди няколко години ВИА Театър по проект към НФК стартира новото сценично пространство с Витуална интерактивна куклена сцена. Настоящият проект е следващия етап от дългосрочната стратегия на ВИА за развитие на концепцията «Виртуални интерактивни изкуства» е създаването на Платформа за свободни артисти и независими творчески организации (в сферата на изкуството и социално ангажираните изкуства)

Портал-сцената се стреми да фокусира облика на платформата върху “лица” и “индивидуалности”, проследяващи тяхното творческо развитие в процес, а не само и единствено върху крайния резултат на техните творчески усилия. Това е пространство за среща между артисти от различни области на изкуство, включително социално ангажирани творци, както и творци с увреждания и специални потребности.

Самите организации ще имат възможност да попълват информацията за себе си, за минали, настоящи и бъдещи проекти, за собствените си подходи и методи при създаване на спектакли. Така ще се създаде база данни, която може да бъде използвана за целите на бъдещи проекти, срещи на бъдещи екипи и партньорства и пренасянето на културно наследство – какво се е случвало преди, каква дейност се е осъществявала, как са се използвали иновациите и новите технологии до момента. Всичко това ще подкрепи и насърчи създаването на ново културно съдържание.

Към проекта са привлечи много партньори като WMO, НАТФИЗ, TEATRALNOW, АРТИС, МТФ „Театър на отговорността“  и др.

В планираната проектна програма влизат събития като:

  • Представяне на МТФ „Театър на отговорността“ в дигитален формат. Фестивалът е свързан със документалния и социално ангажирания театър (партньорство между ВИА Театър и Сдружение „Театър на отговорността“).
  • Онлайн провеждане на Световна конференция на Word Mime Organisation (WMO) (Word Mime Conference 2023)
  • Word Mime Chat, серии от уъркшоп-лекции със световно утвърдени имена в изкуството на Пантомимата, партнорство на ВИА Театар и WMO. (реализация 2022-23)
  • „ВЕЧНИЯ МАРСО“, предстоящ хибриден пантомимен спектакъл, коопродукция на ВИА Театър и WMO, с участието Батист Марсо и Джеси Айзенберг. По случай 100 години от рождението на Марсел Марсо.
  • Онлайн представяне на авторска продукция на свободни творци от цял свят, членове на WMO.
  • „ВСЕЛЕНАТА НА СЕТИВАТА“, проектна идея за синестетичен спектакъл –
    сценично взаимодействие в реална и виртуална среда, коопродукция на ДКИ Къща Музей Панчо Владиеров и ВИА Театър (творчески проект „SYN(es)THESIS 2023“ с участие на НМА, НХА, НДК Класик ФМ радио и с финансовата подкрепа на Министерство на културата.)
  • Възстановяване на онлайн представянето на спектаклите „Сенките на нашите души“ (хибриден интерактивен спектакъл на сенки на Невиждан театър), „Стойността на Живота“ хибриден спектакъл на ВИА Театър.

Платформата „Виртуални интерактивни изкуства“ се реализира по концепция на проф. д-р Велимир Велев цели и да подобри и разшири достъпа до изкуство, да изследва и развива нови аудитории, в нея е заложена стратегия за подкрепа на свободни артисти, независими творчески организации, социално ангажирано изкуство и творци със специални потребности.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria към програма “Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ по проект „Стратегическо развитие на ВИА Театър чрез Портал-сцена за Виртуални интерактивни изкуства“ (Дог.№ VRCHKO-22-67 06/09/2022)

Подобни публикации

Розетата от Плиска е мощен активатор на Българсксият дух

admin

Златната орфическа книга, създадена преди 2500 години

admin

Луковитското златно съкровище на траките

admin