Полезно

Съвместимост на препаратите за растителна защита

Обикновено се различава физическа и химическа съвместимост на препаратите, но да се предскажат винаги всички тънкости на съвместимостта е невъзможно. Естествено за смесимостта на препаратите за растителна защита е добре да се ползва таблицата за смесимост им.

Повечето фунгициди и инсектициди физически са съвместими помежду си, както и с течните торове. При тяхното смесване не протича никакво изменение на физическите им свойства. Те притежават същата ефективност, както и при самостоятелното им приложение и не оказват фитотоксично действие на културите.

В същото време има наблюдения за физическа несъвместимост на редица препарати на основата на сярата и калций. Пример за химическа несъвместимост са някои фунгициди и вещества, имащи кисела реакция (pH < 7). Препаратите при такова смесване не са ефективни.

Практическият опит показва, че при смесването на някои препарати за растителна защита от различни групи е необходимо да се спазват следните условия и правила:

1. При тестване за съвместимост между работен разтвор на пестициди и течен тор се добавя към малка част от работния разтвор в необходимото съотношение течен тор.

2. В работния разтвор да не се допуща смесване на повече от четири компонента. Един инсектицид, един фунгицид, течен тор и в краен случай може да се добави в случай на голяма необходимост и акарицид.

3. Работният разтвор на препаратите се приготвя по групи и се смесват последователно като към инсектицида се прибавя фунгицида, а след това течния тор.

Приготвената смес от препарати за растителна защита се проверява преди употреба и ако не се получи утайка след 20 – 30 минути, то тя е готова за употреба. Този работен разтвор трябва да се използва веднага.

Съществуват ограничения за смесване на препарати за растителна защита при различни температурни условия. На фона на горещото време не се препоръча смесване на препарати с течни торове или растежни регулатори.

Смесването на препаратите за растителна защита се налага от икономична гледна точка. Естествено, не е необходимо да се правят двойни разходи за едно и също технологично мероприятие – внасяне на пестициди.
Тази е и гледната точка при добавяне на растежни регулатори към работния разтвор от препарати.

Подобни публикации

Класическата чанта на Коко Шанел

admin

Невероятни умни приспособления

admin

Кой е най-подходящият за вас знак на зодиака?

admin