България

Как българските фермери намират пазар на своята продукция?

 

Въпросът за пазарната реализация на българска аграрна продукция е изключително актуален през последните години, на фона на преструктуриране на пазарите и ясно оформяне на пазарните ниши.

 

Докато зърнопроизводството – водещ отрасъл на българското земеделие, има на практика установени пазари, най-вече за износ по море, то фермерите, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично маслени култури и млечни продукти, силно зависят от местния пазар и неговата конюнктура.

 

Именно заради това все повече фермери разчитат на публикацията на агро обяви в интернет, с които намират нови клиенти извън регионалния обхват на тяхната дейност, а също и участието във все по-популярните фермерски пазари.

 

По данни на Асоциация на българските села потенциалът на фермерските пазари все още не е използван достатъчно, като едва около 25% от стопаните участват в този формат. Чрез публикация на агро обяви онлайн, 90% от овощарите заявяват, че намират реализация на своята продукция. Интересното е, че над 50% от тях са био-производители, а продажбите се осъществяват на клиенти в градовете търсещи високо качество, а не ниска цена. Благодарение на интернет, не са изключение и сделките на едро с експортни агробизнес фирми и преработвателни предприятия за агро продукция. При зеленчукопроизводителите данните показват, че около 45% от тях разчитат на онлайн продажби, 30% на продажби на едро, а останалите намират пазарна реализация на дребно по пазарите в страната.

 

При по-големите земеделци, също са налице все повече онлайн сделки за изкупуване на зърно, особено когато става въпрос за договаряне на зелено. Експортните дестинации са предимно за Румъния и Италия, както и вътрешнотърговски сделки за нуждите на фуражните заводи на територията на България.

 

България е една от малкото страни в Европа, която има изграден интернет достъп, включително на високоскоростен интернет до 95% от селата, което подпомага значително дейностите на земеделските производители. По линия на новата Програма за развитие на селските региони 2021-2027 се предвиждат редица инвестиционни проекти, които да доразвият вече стартиралите процеси по модернизация и дигитализация на стопанствата. В тази връзка от Асоциация на българските села заявиха, че ще предоставят безплатни консултации на земеделците в селата.

Подобни публикации

Седемте Рилски езера – Изумителна природна красота, обичана от Българи и гости от цял свят

admin

Всичко около строителните отпадъци и тяхното правилно рециклиране

admin

Проект представя селата в България по необикновен начин

admin