Анализ Бизнес

Здравеопазването в София, СОПФ и Орлин Алексиев

СОПФ и Орлин Алексиев

Приоритет на всяка една държава и община е да осигури на населението си достъп до качествено здравеопазване. Начинът, по който се финансират болниците, е чрез договори с НЗОК – по клинични пътеки и договори със съответните общини – за лечебни дейности. Диспансерите се финансират от общините чрез договори за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването. В стойността на клиничните пътеки обаче, не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти, а въпреки това в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията задължават болничните заведения да заделят средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение. Ето защо Столична община подпомага финансово обектите на градското здравеопазване, чрез средства от Специализирания общински приватизационен фонд, поясни председателят на Съвета за управлението му Орлин Алексиев.

На територията на Столична община функционират четири общински многопрофилни болници за активно лечение, две специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, четири болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и четири диспансера.

За период 2015-2018 година са отпуснати средства от СОПФ за 41 обекта на столичното здравеопазване, на обща стойност 8,9 млн. лева. От тези средства с близо 1,2 млн. лева е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лева, както и са дадени 1,86 млн. лева за строително-монтажни работи, отчете дейността на СОПФ Орлин Алексиев.

Сегментирано по здравни заведения, финансирането изглежда по следния начин:

3 566 000 лева за столичните акушеро-гинекологични болници, от които за Първа САГБАЛ “Св.София“ –  1 856 000 лв. и за Втора САГБАЛ „Шейново“ – 1 710 000 лв.

Средствата са за извършване на вътрешни и външни строително-ремонтни работи, ремонт на покриви и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолиране с цел  намаляване на експлоатационните разходи, обзавеждане и доставка на оборудване.

Сред приоритетите е подмяната на остарялото оборудване със съвременна техника, която ще помага за по-добрата диагностика, лечение и животоспасяващи услуги. С предимство се достави апаратура, обзавеждане и оборудване за отделенията по патологична бременност и неонатология в двете общински АГ-болници, представляващи неонатологични легла, мамографи, ехографи, образна диагностика за мамографски изследвания, апарати за патохистологични изследвания и т.н, уточни Орлин Алексиев.

Многопрофилните болници и диспансерите в град София получиха средства в размер на 3,1 млн. лева, като с тях са извършени ремонтни дейности и е закупена апаратура.

Здравните заведенията от регионално и местно значение на подчинение на Столична община са 28 и включват 21 диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), медицински центрове, дентални центрове и здравни служби по селата. Със средства от Фонда в част от тях са извършени строително-ремонтни работи и доставки на техника на обща сума от 2,2 млн. лева. С поредица от решения на СОС от СОПФ се отпуснаха 1,76 млн. лева за извършване на неотложни ремонти по сградния фонд като ремонти на покриви, подмяна на абонатни станции, монтаж на асансьори и вътрешни ремонти. СОПФ осигури и близо 440 хил. лева за закупуване на медицинска техника – рентгенов апарат, ехокардиографи, физикално-рехабилитационно оборудване, поясни Орлин Алексиев.

Подобни публикации

5 грешки в модата на специални поводи

redactort

Как да правите пари чрез реклама във Фейсбук?

adminche

Управление на конфликти в екипа

ilia