Бизнес

ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ ДВОЙКИ – Същност и значение

Валутата, това е националната парична единица в дадена страна или  група страни. За Западна Европа това е еврото, за САЩ това е доларът, за  Япония — йената и т.н.

Валутният курс представлява численото отношение на една валута  към друга. На валутния пазар много широко се употребява понятието  „валутни двойки”. В зависимост от продължителността на сделките по  покупко-продажба на валута се различават два вида курсове — спот курс  и форуърд курс.

Източник: http://www.doe.bg/krediti/

Подобни публикации

Как да изчистите кредитното си досие?

admin

Топ 10 земеделски производители

admin

Трябва ли да теглите заем и в какви случай?

admin