Бизнес

ВАЛУТИ И ВАЛУТНИ ДВОЙКИ – Същност и значение

Валутата, това е националната парична единица в дадена страна или  група страни. За Западна Европа това е еврото, за САЩ това е доларът, за  Япония — йената и т.н.

Валутният курс представлява численото отношение на една валута  към друга. На валутния пазар много широко се употребява понятието  „валутни двойки”. В зависимост от продължителността на сделките по  покупко-продажба на валута се различават два вида курсове — спот курс  и форуърд курс.

Източник: http://www.doe.bg/krediti/

Подобни публикации

Threads – новото приложение на Meta в отговор на Twitter

admin

В Китай започнаха да отпускат кредити срещу залог на интимна снимка!

admin

Необходими стандарти при офис-сградите.

desito
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .