Полезно

Асинхронни електродвигатели – основни типове и управление на скоростта

 

%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b0Основна характеристика на асинхронните електродвигатели е високата надеждност, която в комбинация с опростената конструкция ги прави много разпространени в различни сфери на промишлеността. Други техни предимства са фактът, че могат да се захранват директно от мрежата за променлив ток, както и лесната поддръжка (резултат от опростената конструкция). Съответно, услугата ремонт на електромотори от асинхронен тип е по-евтина от същата услуга за другите видове ел. двигатели.

Асинхронните електродвигатели биват два основни вида (отделно има няколко подвида), а именно такива с фазен, и такива с накъсо съединен ротор. На тази база и схемите за управление на двата вида двигатели са различни.

 

Асинхронен електродвигател от типа “накъсо съединен ротор”

Този вид електродвигател с ниска или средна мощност, при напрежение не повече от 1000V, се стартират посредством пряко включване на намотката на статора към напрежението в мрежата. За да се изпълни тази схема се използва трифазен контактор. Управлението на Старт и Стоп функциите може да се реализира по различен начин, като най-често в практиката се използват бутони за управление.

Захранването на асинхронния двигател с накъсо съединен ротор (АДНСР) с ток може да се направи по два начина – или с трансформатор, или чрез директно включване в мрежата. Когато се използва трансформатор, се постига потенциално разделяне на веригите за управление и се намаля захранващото напрежение.

Многоскоростните двигатели от типа АДНСР се управляват чрез схеми, които осъществяват преквлючване на статорните намотки, което на практика осигурява различен брой полюсни двойки и съответно граници за промяна на скоростта на електромотора.

Ако вземем например един асинхронен мотор с една намотка, която се включва в триъгълник при ниска скорост и в звезда при висока, би могло превключването на секциите да се реализира чрез контактори, като в същото време командите за пускане на двете скорости се осъществява с помощта на бутони за управление. Спирането на електродвигателя също става с бутон.

За целите на това превключване има създадени универсални превключватели и контролери, които осигуряват промяната на скоростта на електродвигателя докато той работи, без да е необходимо спирането му.

Ако искаме да управляваме трискоростен АДНСР, схемата за целта ще включва три линейни контактора, които съответно ще нагласят намотките на статора за всяка от трите скорости.

Подобни публикации

Какъв ламинат да изберем, споделят от CarpetMax

adminche

Правилното решение – складове под наем

admin1

Венчавката – свещен обред в православната църква

admin1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .