Полезно

Аварийно поддържане на асансьори

От това, как е организирано изпълнението на комплекса от дейности, отнасящи се за планови прегледи и основен ремонт на асансьорите, зависи нивото на аварии на подемните устройства в сгради с различно предназначение. Когато човек остане сам в затвореното пространство на асансьорната кабина, най-малко го вълнува кога за последен път е правен технически преглед на асансьора. За него в този момент е най-важното по най-бързия начин да излезе на свобода.

Фирмите, извършващи поддръжка на асансьори, за това се стремят да удовлетворят потребностите на своите клиенти денонощно. Квалифицираните специалисти при първия сигнал за авария спешно по възможно най-бързия начин вземат всички мерки за отстраняване на възникналия проблем.

Сложните системи, каквито са асансьорите, трябва да се обслужват от специалисти.

Това позволява своевременно откриване и отстраняване на различните видове повреди по асансьорното оборудване. Професионалистите са на достатъчно високо техническо ниво за да се справят с поддръжката на асансьорите. Те извършват висококачествено обслужване на всички видове асансьорно оборудване.

Наличната материално-техническа база и необходимото оборудване позволяват техниците незабавно да се справят с всички проблеми, свързани с поддръжка на асансьорите.

В резултат на безотговорното отношение към правилата за експлоатация и липсата на елементарни знания за ползването на асансьорите, много жители на многоетажните сгради допускат възникване на аварийни ситуации, жертви на които могат да станат и самите те. Всички трябва да знаят, че не трябва да се разклаща кабината, да се скача в нея, а така също да се задържа вратата на кабината отворена продължително време. Това може да пречени авария и нараняване на пътниците.

Случва се и спиране на асансьора по независими от ползващите го причини. В случай на спиране на електрозахранването и подобни обстоятелства е необходимо чрез диспечерска връзка да се повика аварийна група за поддръжка на асансьори, която ще освободи хората и ще извърши аварийно-техническо обслужване на асансьора. В никакъв случай пътниците не трябва да се опитват да се освободят сами.

В основата на услугите на фирмите за поддръжка на асансьори и аварийно-техническо обслужване на асансьорното оборудване е заложено, преди всичко, информиране на ползващите подемното устройство за внимателно отношение към този сериозен механизъм и безопасно ползване.

Някои считат асансьора за обикновена част от ежедневието си, обаче, това е сложно устройство и изисква за себе си голямо внимание и стриктно спазване на правилата за ползването му.

Подобни публикации

Модни тенденции за рокли онлайн

desito

Предимствата на детските дрехи Mayoral

admin

Как да се отървете от ботушите, които вече не носите

admin