%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b0 Полезно

Асинхронни електродвигатели – основни типове и управление на скоростта


 

%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b0Основна характеристика на асинхронните електродвигатели е високата надеждност, която в комбинация с опростената конструкция ги прави много разпространени в различни сфери на промишлеността. Други техни предимства са фактът, че могат да се захранват директно от мрежата за променлив ток, както и лесната поддръжка (резултат от опростената конструкция). Съответно, услугата ремонт на електромотори от асинхронен тип е по-евтина от същата услуга за другите видове ел. двигатели.

Асинхронните електродвигатели биват два основни вида (отделно има няколко подвида), а именно такива с фазен, и такива с накъсо съединен ротор. На тази база и схемите за управление на двата вида двигатели са различни.

 

Асинхронен електродвигател от типа „накъсо съединен ротор“

Този вид електродвигател с ниска или средна мощност, при напрежение не повече от 1000V, се стартират посредством пряко включване на намотката на статора към напрежението в мрежата. За да се изпълни тази схема се използва трифазен контактор. Управлението на Старт и Стоп функциите може да се реализира по различен начин, като най-често в практиката се използват бутони за управление.

Захранването на асинхронния двигател с накъсо съединен ротор (АДНСР) с ток може да се направи по два начина – или с трансформатор, или чрез директно включване в мрежата. Когато се използва трансформатор, се постига потенциално разделяне на веригите за управление и се намаля захранващото напрежение.

Многоскоростните двигатели от типа АДНСР се управляват чрез схеми, които осъществяват преквлючване на статорните намотки, което на практика осигурява различен брой полюсни двойки и съответно граници за промяна на скоростта на електромотора.

Ако вземем например един асинхронен мотор с една намотка, която се включва в триъгълник при ниска скорост и в звезда при висока, би могло превключването на секциите да се реализира чрез контактори, като в същото време командите за пускане на двете скорости се осъществява с помощта на бутони за управление. Спирането на електродвигателя също става с бутон.

За целите на това превключване има създадени универсални превключватели и контролери, които осигуряват промяната на скоростта на електродвигателя докато той работи, без да е необходимо спирането му.

Ако искаме да управляваме трискоростен АДНСР, схемата за целта ще включва три линейни контактора, които съответно ще нагласят намотките на статора за всяка от трите скорости.


Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *