Category : Култура

Анализ История Култура

Етнически и културни аспекти на Горна Джумая ( Благоевград) след 1878

admin
След руско – турската война от 1877-1878 г,  Горна Джумая  (дн. Благоевград) заедно с нейната кааза според Берлинския договор остава в пределите на Османската империя.
Анализ Култура

Развой на българската църковно-национална борба от 1860 до 1866 година.

admin
    С революционния акт от 3 април 1860 г. и последвалото го в България отхвърляне на патриаршеската власт и отцепване от Цариградската патриаршия българското църковно-национално
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .