Author : admin

Финанси

Топ 9 счетоводни умения

admin
  Какво, освен закони, данъци, управление на работния процес, спазване на срокове,осчетоводяване и завеждане на първични счетоводни документи, трябва да знае финансов специалист и да