Полезно

Цветовете в модния проект

244 Когато се търси решение, приемано в най-голяма степен за хармонично, то обикновено е в комбинацията от еднотонови (като цветен тон) цветни групи. Макар сравнително монотонно и ако говорим за творчество – традиционно, ненатрапчивото решение, гарантирано от този подход често е преследвана цел при избора на колорит в дизайна на облекло. Тази група композиции е много близка до вариантите при работата с ахроматични цветове. Ползва се гама от един тон с нюанси като светло-сила, постигани с различното количество бял или черен цвят, които се добавят към основния тон.

Контрастът е единствено между светло и тъмно, една промяна в светло-силата, изменяща наситеността на основния цвят. Проектите, създавани при тези цветни комбинации, притежават уравновесеност и спокойствие – качества, които са основни причини да бъдат така широко възприемани като хармонично решение. Възможни са различни комбинации – в светлия или тъмния регистър, с различна наситеност на цветния тон, различен контраст като светло-сила и в количеството цвят. Разнообразни посоки, доказващи, че еднотоновите проекти не ограничават творческите търсения и носят преимущество почти винаги да гарантират постигането на баланс и хармония в колоритната композиция.

Към проектите от родствени цветове отнасяме изградените с цветове, които в цветовия кръг се позиционират между два основни цвята и (или) нюансите на тези цветове, получени при смесването им с черно или бяло. Разграничаваме четири групи родствени цветове: жълто-червени, жълто-зелени, синьо-виолетово-червени и синьо-зелени. Тези групи се различават най-ясно по своя цветен тон, когато е в чист и наситен вариант. Когато между тях няма силен светлинен контраст, съпоставени един към друг в своя най-ярък и бистър нюанс, родствените цветове стоят хармонично, балансирано и уравновесено – качества, притежавани и от композициите, в които ги срещаме. По-интересни и динамични решения се реализират, когато се ползва един ярък и бистър цвят в комбинация с негови родствени, с различна светло-сила цветове – по-светъл (при смесване с бяло) и друг в същата гама, също по-малко наситен, но по-тъмен (при смесване с черно). Възможните решения са разнопосочни.

 

Подобни публикации

Как да избера фирма за остъкляване на тераси?

admin1

Популярни естетични процедури, които променят вида ви мигновено

admin

Как да пазарувате зимни гуми онлайн?

admin