Полезно

Цветовете в модния проект

244 Когато се търси решение, приемано в най-голяма степен за хармонично, то обикновено е в комбинацията от еднотонови (като цветен тон) цветни групи. Макар сравнително монотонно и ако говорим за творчество – традиционно, ненатрапчивото решение, гарантирано от този подход често е преследвана цел при избора на колорит в дизайна на облекло. Тази група композиции е много близка до вариантите при работата с ахроматични цветове. Ползва се гама от един тон с нюанси като светло-сила, постигани с различното количество бял или черен цвят, които се добавят към основния тон.

Контрастът е единствено между светло и тъмно, една промяна в светло-силата, изменяща наситеността на основния цвят. Проектите, създавани при тези цветни комбинации, притежават уравновесеност и спокойствие – качества, които са основни причини да бъдат така широко възприемани като хармонично решение. Възможни са различни комбинации – в светлия или тъмния регистър, с различна наситеност на цветния тон, различен контраст като светло-сила и в количеството цвят. Разнообразни посоки, доказващи, че еднотоновите проекти не ограничават творческите търсения и носят преимущество почти винаги да гарантират постигането на баланс и хармония в колоритната композиция.

Към проектите от родствени цветове отнасяме изградените с цветове, които в цветовия кръг се позиционират между два основни цвята и (или) нюансите на тези цветове, получени при смесването им с черно или бяло. Разграничаваме четири групи родствени цветове: жълто-червени, жълто-зелени, синьо-виолетово-червени и синьо-зелени. Тези групи се различават най-ясно по своя цветен тон, когато е в чист и наситен вариант. Когато между тях няма силен светлинен контраст, съпоставени един към друг в своя най-ярък и бистър нюанс, родствените цветове стоят хармонично, балансирано и уравновесено – качества, притежавани и от композициите, в които ги срещаме. По-интересни и динамични решения се реализират, когато се ползва един ярък и бистър цвят в комбинация с негови родствени, с различна светло-сила цветове – по-светъл (при смесване с бяло) и друг в същата гама, също по-малко наситен, но по-тъмен (при смесване с черно). Възможните решения са разнопосочни.

 

Подобни публикации

Не пробвайте тези номера сами

admin

В сезона на сливата – лечебни свойства на синия плод

admin

Тайните на младостта и красотата са разкрити!

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .