Свят

Родоначалника на науката социология

sociologiaОгюст Конт 1798- 1857г.- той е родоначалник на  науката социология . Тя е различна от останалите науки. Той въвежда термина социология и е основоположник на позитивизма .

Позитивизмът е един от периодите в социологията . Основните характеристики на позитивизма е  въпросът за обект и субект  на познание . Връзката между тях трябва да има абсолютна дистанция . В естествените науки такъв проблем не съществува . Когато социологията изучава даден обект, той е част от него . Той трябва да се изолира от ценностите си на мислене  по даден въпрос, за да има обективно знание .

2- Х-кая  е неговата реалност-

3- То е полезно – знания от които човек извлича подобряване на своя живот

4- Точно

5 – То оптимизира човешкия народ – то кара да мислиш по позитивен начин за себе си , околните и живота . Той нарича социологията соц. физика . Той разглежда въпроса за стадиите на човешкия интелект , от по низше към по висше .

1 етап – теологичен етап на който хората мислят за митовете , когато въображаемото се  приема за реално. 2 етап-Метафизичен –човешкото мислене е изразено от метафизични същности и абсолютни .3-Научно позитивен – човешкото мислене  се гради изцяло на разума . За да развие индустриализацията трябва да има наука . Новото време – времето на индустриалната революция в Европа, където основно хората си изкарват прехраната  като работят в заводи .След него обаче развитието върви в друга насока – екологичното замърсяване , отчуждаване на човека от природата  и т.н.   Конт разделя Соц. на 2 части :соцалнастатика  и динамика , първата се занимава със структурата на обществото и елементите които ги изграждат, соц. групи  класи  и касти . Те възникват в основата на общественото разделение на труда.Социалната динамика – тя се занимава с последователността на соц. явление .Той я разглежда в еволюционен план и я разглежда в 3 стадия на човешкото развитие.1- фетишистко общество- това е общество което  познанието се основава на Боговете , природни явления се обосновават  с действието на боговете. 2- Метафизично общество от 14 в. до великата френска революция 3- Позитивно общество

 

Източник: www.cybertropix.com/

Подобни публикации

Виждали ли сте мега цунами? Гледайте задължително!

admin

Приносът на теорията на Айнщайн за съвременните открития за антигравитацията

admin

Виетнам – страната на цветята (Снимки)

admin