Култура

Покана за ПЪРВОНАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект “Животът “Реалност – Риалити” на Виртуалната сцена на ВИА Театър

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Животът „Реалност – Риалити“

На 6 април, четвъртък, в Клуб на журналиста, ул. „Граф Игнатиев“ №4, ет. 1, гр. София ще се проведе откриваща пресконференция, с която се поставя началото на „Животът „Реалност – Риалити“, един проект на Фондация Невиждан театър.

Всички, които проявяват интерес биха могли безпретятствено да се включат на място или на живо он-лайн през платформата Сцена-портал „Виртуални интерактивни изкуства“

Проектът „Животът „Реалност – Риалити“ се изпълнява по Договор BGCULTURE-2.002-0014-С01/05.10.2022, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Той включва дейности за популяризиране на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми.

 

Програмата на фестивала включва провеждане на кулинарно ателие, пърформанс с актьори-аматьори, форум „Културен калейдоскоп”, дискусионен модул “Културно и социално предприемачество” и др.

Във фокус е културното сътрудничеството между България и Норвегия, чрез включване във фестивалните издания на театралната трупа Haugen Productions, незрящи актьори от трупата на Невиждан театър, ромски музиканти, обмен на опит между българските и норвежките артисти, адаптиране за българските условия на успешен модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми.

В центъра на Фестивала е създаването на спектакъл чието заглаваие, „Животът „Реалност – Риалити“, дава име на целия проект. Темата на спектакъла обединява есенцията от четирите основни цели на проекта: «Емпатията» на всички нива – от човек към човека, между социални общности и  националности, като път към съвмесестно съжителство и разбирателсво на Планетата.» Спектакълът е предвиден като мултижанров хибрид ползваш средствата на ТВ Риалити, танцов пърформативен калейдоскоп, форум комуникация с публиката, театър на импресии и сянки.

Сцена-Портал „Виртуални интерактивни изкуства“, през която ще се излъчи Пресконференцията е съвместен проект на ВИА Театър и НФ Култура, който се реализира по концепция на проф. д-р Велимир Велев. Проектът е се стреми да изследва нова аудитория, разширява своя интерес извън строгата гранична бразда на Театъра. В целите на Проекта е заложена стратегия за подкрепа на свободни творци и независими творчески организации.

Платформата „Виртуални интерактивни изкуства“ (viatheatre.net), по проект „Стратегическо развитие на ВИА Театър чрез портал-сцена за виртуални интерактивни изкуства“, се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“ на НФ “Култура” (Договор No VRCHKO-22-67 06/09/2022 г.)

ЛИНК:

https://www.facebook.com/theatrevia/posts/pfbid02TeGnsrVJBbpZ8tsNeaARc3QrNnmTjRxMqKM8pjnBCcM8DzubQP1X5udaCxGAdomUl

Подобни публикации

Древна пещера на маите разкрива 1200-годишни детски отпечатъци на ръце

admin

Тайната на некропола във Варна

admin

Розетата от Плиска е мощен активатор на Българсксият дух

admin