Обща категория Полезно

Кислородна терапия – същност и цели

Кислородната терапия е насищане на организма с необходимото количество кислород. Системите за доставка на необходимия кислород са стационарни, преносими или амбулаторни.

Най-добри резултати се получават при лечение на пациентите в барокамера, където получават кислорода под налягане.

Нашият организъм постоянно приема кислород и отделя въглероден двуокис. Когато нивото на кислорода в кръвта се понижи, се налага добавяне на необходимото количество. Целта на кислородната терапия  е да увеличи насищането с кислород на тъканите, в които поради заболяване или травма нивото му е недостатъчно. Лечението с кислород се провежда както при домашни условия, така и в медицински заведения.

Кислородната терапия се прилага за лечение на:
– хипоксия;
– тежка дихателна недостатъчност ( например, при астма или пневмония);
– белодробни заболявания;
– сърдечно-съдови заболявания;
– възстановяване след травми или операция.

В барокамерата кислорода постъпва от централен източник по тръбопровод. Клапан регулира потока на кислорода.

В домашни условия кислорода обикновено се доставя на пациента чрез маска, свързана към тръба. Устройството може да се разнася и не влияе на пациента свободно да общува, да се храни и да поема течности. Концентрацията на кислорода зависи от скоростта на потока и от назначения обем.

Друг вариант за доставка на кислород е с малък подвижен катетър, вкаран в трахеята. По този начин кислорода минава през устата, носа и гърлото.

За нуждите на децата има специализирани детски системи.

Подготовката за кислородната терапия, с изключение на спешните случаи, изисква лекарски контрол. Потребността от допълнителен кислород се определя на основание направените клинични изследвания. Лекарят назначава определеното количество кислород, необходим за пациента.

Някои болни се нуждаят денонощно от допълнително количество кислород, в същото време други само при физическо натоварване или за възстановяване на съня.

За кислородната терапията не се изисква никаква специална подготовка на пациентите. Те трябва да получат инструкция за безопасно ползване на кислорода при домашни условия. Не трябва да се променя скоростта на потока на кислорода, ако това не е препоръчано от лекаря.

Кислородът поддържа горенето и за това при ползването му трябва да се избягват открит пламък и горими вещества. Към тях се отнасят вазелин, масла и аерозоли. Пациентът трябва задължително да има в дома си детектор за дим и пожарогасител.

Необходима е предпазливост при ползване на кислородно оборудване. Кислородната система трябва да се поддържа чиста. В къщи източника на кислород трябва да е в помещение поне на 2 метра от горими източници.

Кислородните балони да се съхраняват в добре проветриво място. Кислородните бутилки не трябва да се държат в багажника на колата.

Подобни публикации

5 страхотни билки за отглеждане в саксии

admin

Как да храним бременна котка

admin

Какво знаете за септичните ями

redactort