Полезно

Как работят заложните къщи?

Как работят заложните къщи. Какво може да бъде дадено, до кога и как може да бъде откупено Какви активи могат да бъдат залагани в заложна къща?

Заложната къща ви позволява да получите незабавен кредит, с не твърде голям размер, срещу движими вещи: залог на автомобил, бижута, техника, ценни часовници, картини, също и ценни книжа и други подобни.

Получаване на заем за малка сума бързо и без нуждата от молби, документи и времето, необходимо за получаване на класически банков кредит: това позволява така наречената заложна къща – система за достъп до парични заеми, която днес е особено актуална. Нека видим как работи заложната къща.

Как работи заложната къща и какво можете да заложите

Както вече споменахме, заложната къща е бърз и директен начин за получаване на паричен заем, който иначе би бил труден за получаване. За да го получи, човек трябва да се яви в офис на заложна къща, да предостави  движима вещ, като например бижута, часовници, телевизори, друга техника, картини, и всяка друга подобна вещ, която може лесно да се види, представи и оцени,  и да я заложи срещу парична сума, която се изчислява според представения залог. Това, освен изброените ценни вещи, може да бъде например и кредитен залог на автомобил.

След това човек трябва да представи валиден документ за самоличност, да е пълнолетен, ако прави залог на автомобил да предостави и талоните на колата. Не се изисква никаква друга лична информация или документи за друго имущество или доходи на кандидата. Заемът се отпуска чрез залагане на представения актив (например залог на автомобил) и ако той не бъде върнат, попечителят задържа актива като изплащане, като счита, че парите, отпуснати на кандидата, представляват стойността на самия заложен актив, като по този начин представляват адекватно изплащане в случай на невъзможност за връщане на парите. Според съществуващите разпоредби лихвите по заема отпуснат срещу залог не могат да са повече от 3 процента.

Съхранителят запазва заложеното имущество като обезпечение и не го продава, а в края на определения период го връща на лицето, което го е заложило, след като дългът по съответния заем е погасен. Ако длъжникът не върне заетите пари в рамките на установения срок, заложеното имущество може да бъде продадено или да стане собственост на кредитора.

Колко време трае залагането

Продължителността на залог на автомобил или друга движима вещ с цел получаване на заем, е с фиксирана продължителност между двете страни. Когато получите пари, като се обърнете към заложна къща, те трябва да бъдат върнати в рамките на максимален срок договорен между клиентът и заложната къща.

Ако е необходимо повече време, преди изтичането на този срок залогът трябва да бъде подновен, като се заплащат лихви и такси за обработка.

Как да осребрим заложени активи

След като даден актив е бил заложен за заем, осребряването му е много просто: заложната къща държи залога, докато длъжникът не изплати изцяло заема си в рамките на определения срок.

Ако погасяването е извършено изцяло и без проблеми, в края на фиксирания период длъжникът откупува актива си, като просто го взема обратно от заложната къща, която е отпуснала заема. Следователно е достатъчно да се погаси дългът, за да се изкупи активът.

Подобни публикации

5 знака, които показват, чe не можете да сте с партньор без специална емоциална връзка

admin

Как парфюма завладя света?

admin

Как да се избере подходящата фирма за автоасистанс

admin1