Анализ Бизнес Кредити

Изисквания за кредит от банка

Какви са изискванията за отпускане на банков кредит?


Когато имате нужда от финансиране, но сте изправени пред дилемата към кого да се обърнете, тъй като не сте сигурни дали банката ще одобори кредит, а небанковата финансова иституция е възможно да предложи кредит с по-висока цена.

В тази ситуация е добре да знаете някои основни правила свързани с разрешаването на банковите кредити и заеми от кредитни компании.

Когато ни е необходима сравнително малка сума до 500-1000лв. или до 2000-3000 лв., често се ориентираме към по-бързата и олекотена процедура, която предлагат небанковите финансови институции. Всичко това е за сметка на по-високата цена, която ще заплатим.

Когато сумата, която ни е необходима е над 2000 лв. до максимално допустимата за потребителски кредит 50 000 лв., тогава е логично да се обърнем към банка. В тези случаи е възможно да получим значително по-добра цена на кредита. От друга страна, банките имат и по-високи критерии и изисквания, за да кандидатствате за кредит.


Какви са
основните изисквания за получаване на кредит от банка?

  1. Безсрочен трудов договор
  2. Непрекъснат трудов стаж през последните 6 месеца (по изключение над 3 месеца)
  3. Да не сте в продължителен отпуск, болничен или майчинство
  4. При свободна професия доказване на доходи с данъчни декларации
  5. Официално доказан доход
  6. Месечните плащания по всички кредитни задължения, включително и това, за което кандидатствате да не надхвърля 60% от размера на средномесечния чист доход на домакинството
  7. Добра кредитна история, без допускани просрочия (критериите за добра кредитна история са различни в отделните банки)
  8. Липса на изпълнителни дела и/или наложени запори

Минималните изисквания на банките са потенциалните кредитополучатели да отговарят на всички изброени изисквания. Това е задължително условие, за да се стартира разглеждане на искането за кредит.

 

Възможни ли са затруднения при одобрение на кредит от банка?


В процеса на разглеждане на Вашето искане е възможно да възникнат и допълнителни въпроси, уточнения и изисквания от страна на банката. Всяка банка има специфики при определяне на рисковия профил на клиентите си, изисквания за определено ниво на кредитоспособност и възможност за погасяване и други. Всичко това може да доведе до редуциране размера на кредита, включване на солидарен длъжник и/или поръчител по кредита, допълнително обезпечение и други с цел да се минимизират рискове, които съблюдава банката.

Има ли разлика между изискванията за получаване на потребителски и жилищни кредити?

Наблюдава се едно разбиране, че ако се ипотекира имот, банките разрешават кредитите си по-лесно.
Всъщност истината е, че условията за одобрение на потребителски и жилищни кредити са много сходни. А именно, че от значение са доказаните и стабилни доходи и добрата кредитна история.

При ипотечните кредите банките също са много внимателни, защото сумите са по-високи, като при жилищните кредити естествено от значение е и собственото участие и пазарната оценка на имота представляващ обезпечение по търсения кредит.

 

Какви са възможностите за получаване на преференциални жилищни и потребителски заеми?

В повечето случаи е трудно да се ориентираме от множеството оферти на финансовите институции, тъй като те изтъкват само предимствата си. Всички изисквания, основни и допълнителните възможни, банките ги коментират с кредитоискателите едва, когато се отправи конкретно питане за кредит.

В повечето случаи, работодателя като корпоративен клиент на банката, може да ползва преференциални условия за служителите си или да договори такива.

Ако получавате заплатата си по банков път, банката в която се превежда заплатата може да предостави и най-добра оферта за кредитиране. Ако все пак сте намерили банка, която да Ви финансира и тази банка е различна от банката, в която получавате заплатата си е добре да уточните възможността за превод на месечното Ви възнаграждение по сметка в банката, която сте избрали. Това става с подписване на потвърждение, с което работодателят Ви се ангажира да превежда заплатата в банката и по сметката, която е посочена в този документ.

Източник: Кредитен консултант – fincity.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобни публикации

Бъдещето на кредитите: иновации и тенденции

admin

Необходими стандарти при офис-сградите.

desito

11 най-добри инвестиции през 2022 г.

admin