Анализ

ДАНЪЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПАРИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ

 Оценката и изборът на инвестиционни решения демонстрират определена чувствителност и по отношение на данъчното облагане на инвеститорите. Фискалните условия са в състояние да потвърдят или блокират крайния инвестиционен избор. Данъците изцяло концентрират своето въздействие върху паричните движения, пораждани от инвестиционните проекти.

Примерът с различните по форма директни и индиректни данъчни преференции, всяка от които подобрява възвръщаемост- та, е твърде показателен, но и тривиален и общовалиден, за да бъде дискутиран в конкретните му измерения.

Специфичният аспект произтича от факта, че ефективността на инвестициите се измерва чрез нетните парични потоци, а обект на данъчното облагане не е касовият приход. По друг повод отбелязахме най-същественото различие между облагаемия доход и паричния поток — амортизации- ята на дълготрайните активи (Depreciation). Нейното разтегляне във времето обременява инвеститора с по-високи данъчни тежести в периода на значителни инвестиционни вложения, поради незачитането на последните като присъщ на дейността разход. В резултат се наблюдава дискриминация на инвестиционната активност.

Източник: www.stateaid-bg.org

Подобни публикации

Разберете какви сте според формата на устните си!

admin

5-те най-големи лъжи в българската история

admin

Изисквания за кредит от банка

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .