Бизнес

АНАЛИЗЪТ ”ПРИХОДИ — РАЗХОДИ”

Извън разгледаните два основни и унифицирани от международните финансови институции методи за финансова оценка на инвестиционни проекти (NPV; IRR), съществува пъстро многообразие от различни техни модификации. Сред тях заслужава внимание анализы “приходи-разходи” (Beneflt-cost analysis).

Неговият краен резултат намира израз в аналогичен коефициент ratio — BCR). този коефициент понякога се обозначава и като индекс на рен- табилността (Profltability index).

Изочник: byrzi-krediti.weebly.com

Подобни публикации

Изработка на сайт

desito

Печатът – задължителен или не, при регистрация на фирма. Важни напътствия.

desito

Трябва ли да теглите заем и в какви случай?

admin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .