CategoryКултура


Развой на българската църковно-национална борба от 1860 до 1866 година.


    С революционния акт от 3 април 1860 г. и последвалото го в България отхвърляне на патриаршеската власт и отцепване от Цариградската патриаршия българското църковно-национално Continue Reading