CategoryАнализ


Развой на българската църковно-национална борба от 1860 до 1866 година.


    С революционния акт от 3 април 1860 г. и последвалото го в България отхвърляне на патриаршеската власт и отцепване от Цариградската патриаршия българското църковно-национално Continue Reading


Гражданско общество – генезис и развитие .Предпоставки за възникването му в България


Има 3 определения за гражданско общество 1 – Нормативно 2 -Аналитично- Гражданско общество е публично  пространство,институционално защитено от контрола на държавата в която хората могат Continue Reading


Насърчаване на продажбите


Търсенето може да бъде: отрицателно; отсъствие на търсене; скрита търсене; намаляващо; нерегулярно; пълноценно; свръхтърсене; нерационално. Планът за насърчаване на продажбите включва: – определяне на целите; – Continue Reading