CategoryАнализ


БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ


 Основните видове банкови услуги, които предлагат банките на пазара, се осъществяват посредством определени банкови операции, които могат да бъдат разграничени на три групи: — пасивни Continue Reading


Развой на българската църковно-национална борба от 1860 до 1866 година.


    С революционния акт от 3 април 1860 г. и последвалото го в България отхвърляне на патриаршеската власт и отцепване от Цариградската патриаршия българското църковно-национално Continue Reading


Гражданско общество – генезис и развитие .Предпоставки за възникването му в България


Има 3 определения за гражданско общество 1 – Нормативно 2 -Аналитично- Гражданско общество е публично  пространство,институционално защитено от контрола на държавата в която хората могат Continue Reading