Author admin1


Съвместимост на препаратите за растителна защита


Обикновено се различава физическа и химическа съвместимост на препаратите, но да се предскажат винаги всички тънкости на съвместимостта е невъзможно. Естествено за смесимостта на препаратите Continue Reading