perestroika Свят

Перестройката – преходът на века


perestroikaКризата в икономическия и  общ-политическия живот предизвиква предизвиква загриженост сред управниците. Един от първите които се  опитват да изведат страната от стагнация е Андропов.  След смъртта на Брежнев той е назначен за ген. Секретар на ЦК на партията, до преди това той начело на комите за държавна сигурност(КГБ).  Сред близките му е и Михаил Горбачов. След смъртта на Андропов постът ген. сек. се заема от К.Черненко. През 1985 за ген. сек. е назначен Горбачов. Той предвижда “обновяване на социализма”  Начало на новия курс е поставено на Априлския пленум на ЦК на КПСС от 1885г. Премахва се цензурата  на вестниците. Създава се нов орган  на властта –Конгрес на народните депутати на СССР . През март 1990 г. е отменен чл. 6 от Конституцията на СССР за ръководната роля на КПСС в об-вото. По това време в страната действат много политически организации, който в повечето случаи се превръщат в политически партии: Руска селска партия,  руска аграрна партия, Руска народна партия, Руска демократическа партия и д.р. Разколът на КПСС довежда до създаването  на няколко социалистически партии. Значителна роля играе Комунистическата партия на Руската Федерация, Руска комунистическа партия, и др.  В края на  80-те г. настъпва разкол след привържениците на Горбачов което води до влошаване  на икономическата ситуация  в СССР.  Икономическите промени са слабо засегнати  в първите  години на “Перестройката”  П/з 1987 е стартирана икономическа реформа.  Разрешава се индивидуалната трудова дейност. Разширява се привличането на чужди инвестиции в икономиката: създават се съвместни предприятия с чужди фирми.През 1989 рязко спада темпа на растеж на производството на промишлени продукти. През есента на 1989 г. избухват масови вълнения в България, ГДР, Чехословакия, Румъния с/у съществуващия режим и за въвеждане на демократични свободи. Възникват нови партийни групи. Прекратява се дейността на СИВ и Варшавския договор. От края на 80-те г.  в прибалтийските републики се засилва движението за откъсване  на територията на СССР. През ноем. 1988 Естония се откъсва а по късно и Литва, Латвия, Молдова и Азербайджан.  На 12 юни 1990 Борис Елцин става 1-ят президент  на Р.Ф., вицепрезидент А. Руцкой.  П/з апр/май 1991 край Москва се организира събрания Горбачов и 9-те съюзни страни. Създава се –Съюз на суверенните д-ви (ССД) на 19 август Горбачов е свален от власт. Въведено е извънредно положение за 6 месеца. На 22 авг. е прекратена дейността на КПСС.  “Перестройката приключва”  Резултати-разпадане на могъщата многонационална д-ва СССР . Бившите  съветски републики се превръщат в президентски републики.


Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *