13-03-06-06714_7 Бизнес

ВАЛУТИ И ВАЛУТНИДВОЙКИ – Същност и значение


Валутата, това е националната парична единица в дадена страна или  група страни. За Западна Европа това е еврото, за САЩ това е доларът, за  Япония — йената и т.н.  Валутният курс представлява численото отношение на една валута  към друга. На валутния пазар много широко се употребява понятието  „валутни двойки”. В зависимост от продължителността на сделките по  покупко-продажба на валута се различават два вида курсове — спот курс  и форуърд курс.

Източник: http://www.doe.bg/krediti/


Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *